Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Керівні органи

Загальні збори членів Спілки є її вищим керівним органом, що проводяться не рідше, ніж один раз на чотири роки. Члени Спілки беруть участь у загальних зборах через своїх делегатів, які напередодні обираються на зборах місцевих осередків по одному делегату від кожного місцевого осередку. Скликання загальних зборів (в тому числі і позачергових) здійснюється на вимогу більш ніж 75 відсотків членів Спілки, на вимогу ревізійної комісії або з ініціативи правління. Дата, місце проведення та порядок денний загальних зборів повідомляється членам Спілки Секретарем правління за двадцять днів до їх початку. Всі пропозиції щодо порядку денного загальних зборів члени Спілки надсилають до Правління не пізніше, ніж за десять днів до дати їх скликання. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні делегати Спілки, які в сукупності мають не менше ніж 60 відсотків голосів. Кожен делегат Спілки має один голос. До компетенції загальних зборів належить вирішення будь-яких питань статутної діяльності Спілки. Загальні збори можуть делегувати правлінню свої права та повноваження по вирішенню всіх питань, крім питань, що належать до їх виключної компетенції. Рішення загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них подано 2/3 голосів присутніх на них делегатів Спілки. Рішення, прийняті на загальних зборах, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.

ПРАВЛІННЯ

Правління є постійнодіючим виконавчим органом, який вирішує питання поточної діяльності Спілки в період між загальними зборами. До складу правління входять голова правління, заступник голови правління, секретар правління та інші члени правління, обрані загальними зборами. Голова правління, заступник голови правління та секретар правління обираються загальними зборами на чотири роки у відповідності з цим статутом та здійснюють свої повноваження до переобрання або відкликання. До компетенції правління відноситься прийняття до складу Спілки нових членів; вирішення питань нагородження та заохочення членів Спілки; вирішення фінансових питань; прийняття рішень про створення місцевих осередків та затвердження їх статутів; затвердження планів статутної діяльності Спілки та результатів їх виконання; затвердження ескізів печатки, штампів та символіки Спілки та ін.

ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ

Яків Гершкович, доктор історичних наук, голова Правління — впровадження етичних стандартів

Євген Синиця, кандидат історичних наук, заступник голови — протидія скарбошукацтву

Юрій Пуголовок, кандидат історичних наук, заступник голови — налагодження комунікації у соцмережах та надходження інформації від підрозділів, моніторинг соціальних мереж

Вікторія Колеснікова, кандидатка історичних наук, секретар Правління — організаційна робота

Сергій Горбаненко, кандидат історичних наук — підтримка сайту та видавничої діяльності

Микола Ільків, кандидат історичних наук — координація роботи з креєзнавцями, місцевими органами влади

Антон Корвін-Піотровський — робота з регіональними підрозділами

Олександр Малишев, кандидат юридичних наук — юридичний супровід, правове регулювання охорони і дослідження археологічної спадщини, зв’язок з органами влади

Олег Осаульчук — адвокація превентивної археології

Олександр Смирнов — координація пам’яткоохоронних заходів з ветеранами АТО / ООС

Сергій Теліженко, кандидат історичних наук — адвокація археології у прифронтовій зоні

Олена Черненко, кандидатка історичних наук — координація науково-просвітницької роботи, зв’язок з ЗВО

Катерина Чуєва — зв’язок з міжнародними організаціями: ICOM, ICOMOS тощо

Олена Шевченко — музейна археологія, контакти із ЗВО

Анна Яненко, кандидатка історичних наук — координація діяльності у сфері музейної археології, науково-популяризаційної роботи

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

А. Борисов (голова)

О. Пробийголова

Ю. Ушкова

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 5169 3305 1813 7077
Детальніше

Інтернет-ресурси

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Ви знаходитесь тут: Про нас Керівні органи