Останні публікації на сайті

Хроніка 07-02-2016
Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Засновано нову рубрику серія "Археологія і давня історія України", на сторінці якої буде зосереджено всю інформацію щодо журналу.

Книги

Балагурі Е.А., Пеняк С.І. Закарпаття — земля слов’янська. З історії слов’янських племен VI—XIII ст. — Ужгород: Карпати, 1976. — 158 с.
Западноевропейская резная кость Средних веков: Каталог коллекции / М.Я. Крыжановская. — СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. — 312 с.
Дослідження посаду літописної Лтави:
Інститутська гора / Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О. — К., 2015. — Ч. 1. — 180 с.
Інститутська гора / Супруненко О.Б., Пуголовок Ю.О. — К., 2015. — Ч. 2. — 192 с.
Коринфские вазы и их античные имитации: каталог коллекции / А. Г. Букина. — СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. — 456 с.
Государственый Эрмитаж. Издания (СПб.).
Плавінскі М.А. Клінковая зброя Х—ХІІІ стст. на тэрыторыі Беларусі. — Мн.: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2006. — 112 с.
Плавінскі М.А. Войска Полацкага княства ад часоў Рагвалода да эпохі Усяслава Чарадзея. — Мінск: Галіяфы, 2012. — 48 с.
Плавінскі М.А. Узбраенне беларускіх земляў Х—ХІІІ стагоддзяў. — Мінск: Галіяфы, 2013. — 106 с.
Плавінскі М., Дучыц Л., Плавінскі А., Шадыра В. Курганныя могільнікі захаду Браслаўскага Паазер'я (матэрыялы раскопак 1978—2010 гадоў). — Мн.: Галіяфы, 2014. — 220 с.
Потушняк Ф.М. Археологічні знахідки бронзового та залізного віку на Закарпатті. — Ужгород, 1958.
Флёров В.С. Раннесредневековые юртообразные жилища Восточной Европы. — М., 1996. — 101 с.
Bernard Ch. Die Nitragruppe in der Südwestslowakei Eine archäologische und paläometallurgische. Analyse ausgewählter Gräberfelder: Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie der Philosophischen Fakultäten der Universität des Saarlandes. — Saarbrücken, 2005.
Duma P. Śmierc nieczysta na Śląsku. Studia nad obrządkiem pogrzebowym społeczeństwa przedindustrialnego. — Wrocław, 2015. — 235 s.

Періодика

Археологічні відкриття в Україні. — Київ. 2001—2002. — 2003.
Археологія і давня історія України. — 2015. — Вип. 3 (16).
Археометрія та охорона історико-культурної спадщини. — Київ, 1997. — Т. 1.
Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — Львів. (2009. — Вип. 9 — по теперішній час)
Международная полевая школа в Болгаре. — Казань, Болгар. Вып. 1. — 2014.
Український історичний журнал (УІЖ). — Київ.
Acta Archaeologica Albaruthenica. — Мн.: Vol. I. — 2007; Vol. ІІ. — 2007; Vol. III. — 2008.
Acta Historica Tallinnensia (Tallinn, Естонія).
Acta Palaeobotanica (Варшава, Польща).
Estonian Journal of Archaeology (Tallinn; Tartu, Естонія).
Journal of Ancient History and Archeology (Cluj-Napoca, Румунія).
Opus Mixtum (Київ).
Wrocław — widawa (Wrocław, Польща): 17. — 2014. Obozowiska. Osady. Wsie / Pod red. M.Masojcia. — Wrocław, 2014.

Збірники

Военное дело кочевников Казахстана и сопредельных стран эпохи В 63 средневековья и нового времени / Отв. ред. А.К. Кушкумбаев. — Астана: BG-print, 2013. — 180 с.
Областная научно-практическая конференция посвященная 100-летию со дня рожд. М.Я. Рудинского: Тез. докл. — Полтава, 1997. — 64 с.

Щиро вдячні Віталію Калініченку, анонімному дописувачу "balik2", та всім небайдужим.


Серія "Археологія і давня історія України" 30-01-2016
Відкритий доступ

Відкриваємо нову сторінку у розділі "Віртуальна бібліотека". Тут буде зосереджена уся можлива інформація щодо серії Інституту археології НАН України "Археологія і давня історія України". Шановні колеги, будемо вдячні за будь-які конструктивні пропозиції і зауваження.

З повагою, відповідальний секретар серії, Сергій Горбаненко.

Також випуски частково представлені на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: 2010—2014Вип. 1—3

2009
[0]. Эпоха раннего железа: Сб. науч. тр. к 60-летию С.А. Скорого. — Киев; Полтава, 2009. — 456 с.
Зміст | Збірник academia.edu

2010
Вип. 1. Проблеми давньоруської та середньовічної археології. — К., 2010. — 586 с.
Бібліотека В.І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ | Збірник
Вип. 2. Археологія Правобережної України. — К., 2010. — 261 с.
Бібліотека В.І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ | Збірник
Вип. 3. Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Матеріали та дослідження. — К., 2010. — 138 с.
Бібліотека В.І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ | Збірник
Вип. 4. Актуальні проблеми археології України. — К., 2010. — 322 с.
Зміст | Матеріал недоступний

2011
Вип. 5. Археологія: від джерел до реконструкцій. — К., 2011. — 252 с.
Бібліотека В.І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ || Сайт "Спілки": Збірник
Вип. 6. Стежками археології. До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких. — К., 2011 — 132 с.
Бібліотека В.І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ || Сайт "Спілки": Збірник
Вип. 7. Мадяри в Середньому Подніпров’ї. — К., 2011. — 200 с.
Бібліотека В.І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ || Сайт "Спілки": Збірник

2012
Вип. 8. Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Джерела та дослідження. — К., 2012. — 154 с.
Бібліотека В.І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ || Сайт "Спілки": Збірник
Вип. 9. Історія археології: дослідники та наукові центри. — К., 2012. — 362 с.
Бібліотека В.І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ || Сайт "Спілки": Збірник

2013
Вип. 10. Експериментальна археологія: досвід моделювання об’єктів та виробництв. — К., 2013. — 255 с.
Бібліотека В.І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ || Сайт "Спілки": Збірник
Вип. 11. Середньовічні міста Полісся. — К., 2013. — 246 с.
Бібліотека В.І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ || Сайт "Спілки": Збірник

2014
Вип. 1 (12). Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Результати досліджень. — К., 2014. — 201 с.
Бібліотека В.І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ || Сайт "Спілки": Збірник
Вип. 2 (13). Археологія: можливості реконструкцій. — К., 2014. — 167 с.
Бібліотека В.І. Вернадського: Зміст, постатейний доступ || Сайт "Спілки": Збірник

2015
Вип. 1 (14). Olbio: In memoriam V.V. Krapivina. — К., 2015. — 453 с.
Зміст | Доступні статті | Матеріал недоступний
Вип. 2 (15). Старожитності раннього залізного віку. — К., 2015. — 282 с.
Зміст | Матеріал недоступний
Вип. 3 (16). Матеріали та дослідження Археологічного музею IА НАН України. — К., 2015. — 101 с.
Сайт "Спілки": Зміст | Збірник
Вип. 4 (17). Археологія і простір. — К., 2015. — 206 с.
Зміст | Збірник підготовлено до друку

2016
Вип. 1 (18). Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. — К., 2016. — 164 с.
Зміст | Збірник готується до друку


Звернення ВГО "САУ" 29-01-2016
До Міністерства культури України

Висновок ВГО «Спілка археологів України»
щодо проекту Закону України
«Про охорону і збереження нерухомої культурної спадщини»

Ми уважно ознайомилися з оприлюдненим на веб-сайті Міністерства культури України проектом Закону України «Про охорону і збереження нерухомої культурної спадщини». Відповідний законопроект вже став предметом критики в експертному середовищі, пресі й соціальних мережах. Не маючи на меті повторювати загальну критику концептуальних засад, політичного підтексту і технічного виконання представленого проекту, маємо звернути увагу на ряд питань, залишених у тексті проекту без уваги, які натомість мають вирішальне значення для сфери діяльності нашої спілки.

На даний час питання охорони археологічної спадщини врегульовані насамперед двома законами: Законом України «Про охорону культурної спадщини» і Законом України «Про охорону археологічної спадщини». Водночас закон України «Про охорону культурної спадщини» містить ряд норм стосовно регулювання питань археологічної царини, яких немає в спеціальному законі. Мова йде насамперед про положення ст. 17, 31, 35 і 37, Закону України «Про охорону культурної спадщини». Представленим Міністерством культури України законопроектом передбачається скасування всього Закону України «Про охорону культурної спадщини», але повноцінної заміни цим нормам не пропонується.

Так, ст. 17 чинного Закону України «Про охорону культурної спадщини» передбачено право виключної державної власності на пам’ятки археології. Ця норма лише уривчасто компенсується у ст. 52 нового проекту, де вказано, що пам’ятки нерухомої культурної спадщини, окрім пам’яток археології, пам’яток, внесених до Списку всесвітньої спадщини та пам’яток національного культурного надбання, можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. При цьому не вказується, які ж з цих форм власності допустимі для пам’яток археології.

Подібна ситуація має місце зі статусом охоронюваних археологічних територій, який наразі регулюється насамперед ст. 31 Закону України «Про охорону культурної спадщини». Відповідний статус потребує деталізації на підзаконному рівні через затвердження Кабінетом Міністрів України відповідного порядку, про що вказується у відповідній статті. При цьому відповідний порядок за багато років так і не було прийнято. У новому ж проекті немає навіть визначення охоронюваних археологічних територій, хоча вони неодноразово згадуються в тексті.

Обходиться новим законопроектом і питання дозволів на проведення археологічних досліджень. Це певним чином регулюється Законом України «Про охорону археологічної спадщини», але відповідне регулювання має дещо половинчастий характер. Зокрема у Законі України «Про охорону археологічної спадщини» не розкривається статус кваліфікаційної ради з питань видачі кваліфікаційних документів — відкритих листів, які посвідчують кваліфікацію археологів і є обов’язковими для подальшого отримання дозволу на проведення археологічних досліджень. Справа в тому, що на момент прийняття цього закону відкриті листи видавалися Інститутом археології НАН України. Згодом змінами до Закону України «Про охорону культурної спадщини» цю функцію було передано кваліфікаційній раді як незалежному колегіальному органу, але відповідних змін до Закону України «Про охорону археологічної спадщини» внесено не було. Лише нещодавно, з огляду на незатвердження Кабінетом Міністрів України положення про кваліфікаційну раду, як цього вимагає закон, змінами до ст. 12 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» було передбачено, що відповідна кваліфікаційна рада формується Інститутом археології НАН України.

Насамкінець може мати негативні наслідки відсутність у новому законі норми, аналогічної положенню ч. 3 ст. 37 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», де вказується, що при відведенні земельних ділянок необхідним є захист об’єктів археології, у тому числі тих, що можуть бути виявлені. Попри неодноразові зміни у бік обмеження цієї норми, вона лишається основним підґрунтям превентивних археологічних досліджень в України. У ч. 9 ст. 22 нового проекту натомість вказується: «з метою захисту об’єктів нерухомої культурної спадщини, у тому числі археологічних об’єктів, збереження традиційного характеру середовища зон охорони пам’яток (буферних зон), історичних населених місць будівельні роботи у межах територій пам’яток (виявлених пам’яток), їх охоронних (буферних) зон, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, охоронюваних археологічних територій, здійснюються за наявності дозволу, що видається відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» на підставі погодженої з відповідним органом охорони культурної спадщини науково-проектної документації. Тобто ця норма в підсумку охороняє лише зареєстровані пам’ятки і лише від будівельних робіт, які є однією з головних, але далеко не єдиною загрозою для археологічної спадщини.

Законопроект загалом лишає набагато менше можливостей для охорони незареєстрованих об’єктів культурної спадщини. Для археологічної сфери це спричинить вкрай негативні наслідки, адже пам’ятки археології заховані під землею і під водою. Цим ускладнюється їх виявлення, а визначення точних меж для постановлення на облік потребує значного фінансування. Так, на сьогодні до Державного реєстру нерухомих пам’яток України формально включено лише кілька сотень археологічних пам’яток, хоча їх відомо кілька десятків тисяч, а значна частина ще лише чекає на своє виявлення, що з іншого боку не знімає з нас обов’язку зберегти ці пам’ятки для наступних поколінь.

Ми розуміємо, що оптимальне вирішення більшості порушених нами проблем має лежати у площині внесення змін до Закону України «Про охорону археологічної спадщини», утім законопроектом, який здебільшого намагається винести за дужки питання археології, не пропонується ніяких змін до цього закону, що неминуче створить прогалини в правовому регулюванні.

Маємо констатувати й той факт, що робота над проектом Закону України «Про охорону і збереження нерухомої культурної спадщини», попри його визначальний характер для всієї пам’яткоохоронної системи, здійснювалася в непублічний спосіб. Попри попередні домовленості, до розроблення проекту не були залучені представники нашої спілки. Разом з тим ми, навіть на шкоду перспективам власних законопроектних напрацювань, завжди були конструктивно налаштовані щодо узгодження наших позицій з Міністерством культури України і об’єднання зусиль заради реформ, яких так потребує наше суспільство.

Вик. Малишев О.О.


Хроніка 01-01-2016
Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Монографії
Валеев Ф.Х., Валеева-Сулейманова Г.Ф. Древнее искусство Татарии. — Казань, 1987.
Јеремић Г., Гојгић А. Римске терме у Чачку. — Чачак, 2012. — 126 с. (Прилози за историју Чачка. — 3).
Курганные погребения раннего бронзового века Нижнего Подонья (свод археологических источников) / Сост. А.В. Файферт. — Ростов-на-Дону, 2014. — 500 с.
Патокова Э.Ф., Петренко В.Г., Бурдо Н.Б., Полищук Л.Ю. Памятники трипольской культуры в Северо-Западном Причерноморье. — К.: Наук. думка, 1989. — 144 с.
Скорый С.А. Киммерийцы в Украинской Лесостепи. — Киев; Полтава, 1996. — 135 с.
Сухобоков О.В. «Земля незнаема»: население бассейна Среднего Псла в Х—XIII вв. (по материалам роменско-древнерусского комплекса в с. Каменное). — К., 2016.
Ямпольский З.И. Древняя Албания III—I вв. до н. э. — Баку, 1962. — 394 с.
Ферјанчић С., Јеремић Г., Гојгић А. Римски епиграфски споменици Чачка и околине. — Чачак, 2008. — 112 с. (Прилози за историју Чачка. — 2).
Animale, tehnologie şi artefacte preistorice din materii dure animale descoperite la Păuleni-Ciuc, jud. Harghita: Catalog 1 / C. Beldiman, D.-M. Sztancs, D.L. Buzea. — Sfăntu-Gheorghe: Angustia, 2012.
Chiricescu A. Civilizaţia tradiţională a sării în sud-estul Transilvaniei: raport de cercetare. — Sfântu Gheorghe, 2013.
Cultura Costișa în contextul epocii bronzului din România: Catalogul expoziției. — Piatra-Neamț, 2001.
Cultura şi civilizaţia din Carpaţii Răsăriteni în lumina noilor cercetări arheologice: Catalogul expoziţiei. — Sfântu Gheorghe, 1998.
Dacii din Curbura Carpaţilor. Catalogul expoziției / Ed.: V. Crişan, V. Sîrbu. — Sfântu-Gheorghe: Angvstia, 2009.
Dębiec M., Dębiec M., Pelisiak A. Pawłosiów, stan. 55 i Jankowice, stan. 9. Kompleks osad z epoki neolitu i wczesnej epoki brązu. — Rzeszów, 2015 (Via archaeologica ressoviensia. — T. IX).
Din activitatea muzeelor noastre. Studii, referate, documente, Sfatul Popular al Regiunii Ploiești. — Ploiești, 1956.
Hungarian archaeology at the turn of the millennium. — Budapest, 2003. — 500 p.

Періодика, серії
Археологический альманах. — Донецк, 2012. — № 28: Древняя и средневековая Таврика: Сб. ст., посвящ. 1800-летию г. Судака.
Археологічний літопис Лівобережної України. — Полтава. 1999. — № 1.
Болховітіновський щорічник. — Київ, 2008. — 2010.
Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — М.
Зборник радова Народног музеја (Чачак, Сербія).
Золотоордынское обозрение (Институт истории им. Ш. Марджани АН, Татарстан).
Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951—2000 ...). — М., 1953—2000 ...
Laurea (Харків)
[0]: К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. — Харьков: Константа, 2007. — 264 с.
I: Античный мир и Средние века: Чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева. Материалы. — Харьков: ООО «НТМТ», 2015. — 212 с.
Cumidava (Muzeul de Istorie Brașov, Румунія). 1967—2011.
Interferenţe etnice şi culturale în mileniile I a. Chr. — I p. Chr. — Cluj-Napoca. Vol. XXII. — 2015. — Warriors, weapons, and harness from the 5th—10th centuries in the Carpathian Basin.
Patrimonium Banaticum (Румунія).
Revista Angvstia (Cluj-Napoca, Румунія).
Studii și materiale privitoare la trecutul istoric al județului Prahova (Ploiești, Румунія).

Збірники
Античный мир. Византия: К 70-летию профессора В. И. Кадеева (Сб. науч. трудов). — Харьков: АО «Бизнес Информ», 1997. — 332 с.
Владимир Иванович Кадеев. Воспоминания / В. И. Кадеев. — Харьков: ООО «НТМТ», 2013. — 144 с.
История и культура древнерусского города. — М., 1989.
Laurea: К 80-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. — Харьков: Константа, 2007. — 264 с.
Pagini din trecutul istoric al județului Prahova. Volum editat de Muzeul de Istorie al Județului Prahova. — Ploiești, 1971. — 266 p.
Prima sesiune de comunicări științifice a muzeelor prahovene / Red. N.I. Simache. — Ploiești, 1968.

Висловлюємо щиру вдячність Аттілі Тюрку, Віталію Калініченку, Віталію Рудю та всім небайдужим. ... І з НОВИМ РОКОМ!


Звернення ВГО "САУ" 17-12-2015
Консультації з Міністерством юстиції України

Ще влітку Інститут археології НАНУ, історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ВГО «Спілка археологів України» звернулись до Міністерства юстиції України з такими запитаннями:

1. Чи доцільна (законна) видача Польовим комітетом ІА НАНУ кваліфікаційних документів на розкопки в Криму?

2. Чи можуть кримські науковці, які зараз працюють в наукових або освітніх закладах Криму, захищати дисертації у НАНУ, бути членами спеціалізованих рад для захисту докторських дисертацій, затверджувати у НАНУ теми кандидатських або докторських дисертацій?

3. Чи може здійснюватись участь співробітників ІА НАНУ в наукових конференціях на території Криму або у конференціях з кримської тематики на території РФ?

4. Чи можливі (законні) спільні видання ІА НАНУ з археологічними установами окупованого Криму, зокрема «Археологічного альманаху», який видавався Кримським філіалом ІА НАНУ та Донецьким обласним краєзнавчим музеєм?

5. Як бути з поверненням в фонди або музей ІА НАНУ колекцій з розкопок, що проводились за рахунок спільних грантів та знаходились на науковій обробці в КФ ІА НАНУ?

Окремо у листі до Міністерства юстиції було зазначено, що, безумовно, мова йде про певне співробітництво лише з тими науковцями окупованого Криму чи РФ, які офіційно не виступали в підтримку анексії Криму та не займали антиукраїнської позиції з якихось інших питань.

27.10.2015 р. у Міністерстві юстиції відбулось обговорення всіх цих питань. В обговоренні прийняли участь представники ІА НАНУ, історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ВГО «Спілки археологів України», фахівці з Міністерства культури, Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти на науки, Головної прокуратури України, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, представники кримськотатарської спільноти. Модерував обговорення заступник міністра з питань європейської інтеграції С. Пєтухов.

Під час обговорення була визначена доцільність та своєчасність Звернення ВГО «Спілка археологів України» до археологів РФ від 06.08.2015 р.

Пропонуємо відповіді на всі запитання, які надані нам Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України і повною мірою відображають результати зустрічі.


Хроніка 10-12-2015
Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Монографії
Античная керамика в собрании Полтавского краеведческого музея. Каталог выставки / Сост. А.Б. Супруненко. — Полтава, 1987. — 32 с.
Иванов Р., Атанасов Г., Доневски П. История на Силистра. Т. I: Античният Дуросторум. — Силистра; София, 2006.
Миловановић Б. Налази наушница у римским провинцијама на територији Србије. — Београд, 2007 (Археологија и природне науке; Посеб. изд. — 1).
Моця О.П. Население Среднего Поднепровья ІХ—ХІІІ вв. (по данным погребальных памятников). — К.: Наук. думка, 1987.
Моця О.П. Населення Південноруських земель ІХ—ХІІІ ст. (за матеріалами некрополів). — К.: Наук. думка, 1993.
Супруненко А. Александровский курган эпохи энеолита-бронзы в междуречье Сулы и Удая. — Полтава, 1994. — Препринт, вып. 3. — 32 с.
Cosma C. Vestul şi nord-vestul României în secolele VIII—X d. H. — Cluj-Napoka, 2002 (Seria. — 6).
Cosma C. Funerary Pottery in Transylvania of the 7th—10th Centuries. — Cluj-Napoka, 2011 (Seria. — 18).
Golubović S. Grobovi u obliku bunara sa nekropola Viminacijuma. — Beograd, 2008.
Korać M. Slikarstvo Viminacijuma. — Beograd, 2007.
Korać M. Snežana Golubović Viminacium — Više grobalja. — Beograd, 2009. — T. 2.
Korać M. Angelina Raičković Culina Romana. — Beograd, 2014.
Korać M., Mikić Ž. Antropološka kolekcija Viminacium I Nekropola Pećine. — Београд, 2014 (Археологија и природне науке; Посеб. изд. — 7).
Korać V. Infrastruktura sa javnim ključevima u funkciji zaštite informacionog toka i elektronskog poslovanja. — Београд, 2010 (Археологија и природне науке; Посеб. изд. — 5).
Korać V. Digitalna forenzika kao arheologija podataka u visoko tehnološkom kriminalu. — Београд, 2012 (Археологија и природне науке; Посеб. изд. — 6).
Mrđić N. Snabdevanje vodom u antici na prostoru Gornje Mezije i jugoistočnog dela Donje Panonije. — Београд, 2007 (Археологија и природне науке; Посеб. изд. — 4).
Raičković A. Keramičke posude Zanatskog centra iz Viminacijuma. — Београд, 2007 (Археологија и природне науке; Посеб. изд. — 3).
Redžić S. Nalazi rimskih fibula na nekropolama Viminacijuma. — Београд, 2007 (Археологија и природне науке; Посеб. изд. — 2).

Періодика, серії
Българско е-Списание за Археология (Болгарія).
Arheologija i prirodne nauke (Beograd, Сербія).
Monografske publikacije izdate kao rezultat istraživanja na Viminacijumu (Београд, Сербія).

Збірники
Другий рік роботи Центру охорони та досліджень пам'яток археології. Звіт за діяльність. 1995 рік / Укл. О.Б. Супруненко. — Полтава: Археологія, 1996. — 40 с.

Щиро вдячні Артему Борисову, Віталію Калініченку, Геннадію Свистуну та всім небайдужим!


Конференції 02-12-2015
Археологічні студії: здобутки та перспективи — 2016

Національний університет «Києво-Могилянська академія» Кафедра археології запрошує всіх охочих взяти участь у Науковій конференції студентів, аспірантів і молодих науковців

«Археологічні студії: здобутки та перспективи — 2016»

У рамках Днів науки у НаУКМА 27 січня 2016 року відбудеться чергова археологічна конференція. Основною метою проведення конференції є розширення наукового інформаційного обміну між досвідченими фахівцями, молодими дослідниками, аспірантами та студентами.

Подробиці >>


Хроніка 29-11-2015
Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Монографії

Граб В.І., Супруненко О.Б. Археолог Олекснадр Тахтай. — Полтава: ПКМ, 1991. — 78 с.
Деревянко А.П. Бифасиальная индустрия в Восточной и Юго-Восточной Азии. — Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. — 372 с.
Залізняк Л.Л. Передісторія України X—V тис. до н. е. — К., 1997.
Кулатова І.М., Супруненко О.Б. Кургани поблизу с. Дмитрівка у межиріччі Ворскли та Орелі. — Київ; Полтава: Археологія, 1999. — 32 с.
Медведев В.Е., Филатова И.В. Керамика эпохи неолита нижнего Приамурья (орнаментальный аспект). — Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2014. — 168 с.
Ляскоронський В.Г. Городища, кургани і довгі (змієві) вали за течією рр. Псла та Ворскли. — Вид. 2-ге, репр., доп. / Упоряд. О.Б. Супруненко. — Полтава, 1995. — Препринт, вип. 9. — 56 с.
Lăpuşna. Studii de istorie şi arheologie / Coord. ştiint. Gh. Postică. — Chişinău, 2015. — 268 p.
Postică Gh. Românii din Codrii Moldovei în evul mediu timpuriu (studiu arheologic pe baza ceramicii din aşezarea Hansca). — Chişinău: Universitas, 1994. — 234 p.
Postică Gh. Civilizaţia veche românească din Moldova. — Chişinău: Ştiinţa, 1995. — 80 p.
Postică Gh. Mănăstirea Căpriana (de la întemeiere până în zilele noastre). — Chişinău: Pontos, 2003. — 76 p.
Postică Gh. Orheiul Vechi Cercetări arheologice 1996—2001. — Iaşi, 2006. — 229 p. (Bibliotheca Archaeologica Iassiensis. — XVII).
Postică Gh., Constantinescu N. Căpriana. Repere istorico-arheologice. — Chişinău: Ştiinţa, 1996. — 111 p.

Періодика, серії

Древности. — Харьков, 2014—2015. — Вып. 13.
Кам’яна доба України. — Київ (Вип. 1—8).
Музейні читання. — Київ.
Katalozi arheološkog muzeja Istre (Хорватія).
Katalozi pedagoške službe (Хорватія).
Monografije i katalozi (Хорватія).
Oium. — № 4: Черняхівська культура: до 120-річчя від дня народження В.П. Петрова. — Київ, 2014. — 236 с.
Polish Contributions in New World Archaeology (CNWA) / Contributions in New World Archaeology (CNWA) (Kraków, Польща).
Recherches Archéologiques (old volumes & nouvelle serie) (Kraków, Польща).
Studies in Ancient Art and Civilization (SAAC) (Kraków, Польща).

Збірники

Стародавній Іскоростень і слов’янські гради. — Коростень: Тріада С, 2008: Т. 1. — 272 с.; Т. 2. — 246 с.
Peisajul Cultural Orheiul Vechi / Coord. şi autor Gh. Postică. — Chişinău, 2010. — 138 p.

Щиро вдячні за допомогу у наданні матеріалів та інформації Леоніду Залізняку і Віталію Калініченку, а також усім небайдужим!


Хроніка 24-11-2015
Шановні члени й членькині ВГО «Спілка археологів України»!

Сподіваюся, багато з вас помітили, що нещодавно сайт «ліг» практично на п’ять днів. Шановні колеги: ваші своєчасні внески, які щомісячно складають непомітну суму, дають змогу «Спілці» допомагати у виданнях наукової літератури, проведенні профільних конференцій. А також є єдиним джерелом фінансування існування сайту.

Шановні колеги, будь ласка, вчасно сплачуйте внески!

Крім того, нагадуємо вам, що робота «Спілки» — це не безлика діяльність «комсомольско-профспілкової організації», а сукупна діяльність усіх її членів. Проявіть свою професійну активність, яку, в рамках чинного законодавства, «Спілка» обов’язково підтримає.

Від Правління, з повагою, Сергій Горбаненко.


Звернення ВГО "САУ" 16-11-2015
ЗВЕРНЕННЯ ВГО "СПІЛКА АРХЕОЛОГІВ УКРАЇНИ"

до Президента України

Порошенка П.О.

Високоповажний Петре Олексійовичу!

Всеукраїнська громадська організація "Спілка археологів України" глибоко занепокоєна ситуацією, яка склалася з Музеєм історичних коштовностей України у зв‘язку з прийняттям нової структури Національного музею історії України, філіалом якого є МІКУ. З необачних дій нового Генерального директора НМІУ Т.В. Сосновської випливає повне нерозуміння призначення і сутності МІКУ, що  веде  до втрати його  наукової репутації в колі  подібних установ світу.

Незважаючи   на статус філіалу, МІКУ відомий всій науковій та музейній спільноті України, а також у широких міжнародних колах як фактично самостійний та повноцінний музей. Декілька поколінь археологів України доклали багато зусиль до створення та поповнення його колекцій. Власне саме ідея спеціалізованого музею, де б зберігалися історичні скарби, виникла в Інституті археології після розкопок скіфського кургану в Мелітополі у 1954 р. Тоді золоті предмети цього кургану вдалося залишити в  Україні попри вимоги  перевезти їх до Ермітажу. Створення своєї, української "Золотої комори", стало справою честі багатьох науковців та музейників України 1950-60-х років, проявом мужності та гордості за свою рідну землю. Саме таким закладом із своїми спеціфічними функціями та завданнями і постав в 1963 р. Музей історичних коштовностей.

З того часу Інститут археології передав до музею понад 30 000 унікальних знахідок, здобутих його фахівцями. Серед них – вже всесвітньо знані  шедеври зі скіфських курганів Товста та Гайманова Могили, Огуз, Бердянський курган, сарматське золото з Ногайчинського кургану та Соколової могили, винятково важливі знахідки доби Середньовіччя з  Чингульського кургану.

Наголошуємо, що всі ці знахідки передавалися саме до спеціалізованої установи – Музею історичних коштовностей, – що мала свій чітко налагоджений облік, продуману систему збереження та експонування, науковий колектив з відповідним рівнем кваліфікації, знань та відповідальності. Вони ніколи не надавалися до Державного історичного музею (нині НМІУ), бо даний заклад має більш різнопланову структуру, фахівців іншого спрямування. І дирекція НМІУ протягом понад півстоліття це прекрасно розуміла, завжди діючи злагоджено зі своїм філіалом.

Теперішня авральна і не умотивована "перебудова" МІКУ призводить до руйнації колективу професіоналів, порушення багатьох відпрацьованих роками налагоджених функцій. Це неминуче призведе до численних непорозумінь та створить загрозу для збереження унікальних колекцій.  В таких умовах Інститут археології НАН України, більшість співробітників якого є членами Спілки археологів України, може підняти питання про повернення колекцій, що передавалися до МІКУ, або про передачу їх до більш спеціалізованих установ, скажімо – до Національного банку України та його музею.

Просимо Вас розглянути питання про можливість надання Музею історичних коштовностей України ознак юридичної особи та статусу Національного (він того вартий).  Музей, в якому зберігається культурний спадок всіх майбутніх  поколінь України, який є домівкою для славнозвісної пекторалі, музей, який відвідують перші особи іноземних держав, не має бути зведений до рівня пересічного музейного відділу.


Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Русский Фонд Содействия Образованию и Науке
На сайті вміщено велику кількість інформації про нові книжки гуманітарного профілю.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Ви знаходитесь тут: Головна