Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Горбаненко Сергій Анатолійович

ГОРБАНЕНКО Сергій Анатолійович (16.02.1978)

Закінчив Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна у 2000 р.; у тому ж році поступив в аспірантуру Інституту археології НАН України (заочна форма). У 2004 р. закінчив аспірантуру; у 2005 р. за результатами навчання в аспірантурі захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата історичних наук за темою «Землеробство і тваринництво слов’ян Лівобережжя Дніпра другої половини І тис. н. е.».

Є автором і співавтором майже 260 наукових праць, серед яких 13 монографій: 1 осібна (за темою кандидатської дисертації), 10 у співавторстві і розділи у двох колективних монографіях:
«Землеробство і тваринництво слов’ян Лівобережжя Дніпра другої половини І тис. н. е.» (Київ: Академперіодика, 2007);
«Сільське господарство жителів Пастирського городища» (Київ: Академперіодика, 2008; у співавторстві з О. П. Журавльовим і Г. О. Пашкевич);
«Землеробство давніх слов’ян (кінець І тис. до н. е. — І тис. н. е.)» (Київ: Академперіодика 2010; співавтор Г. О. Пашкевич);
«Сельское хозяйство носителей салтовской культуры в лесостепной зоне» (Киев: ИА НАН Украины, 2010; соавтор В. В. Колода);
«Господарство носіїв юхнівської культури» (Київ: Наукова думка, 2012; співавтор Д. В. Каравайко);
«Сільське господарство на слов’яно-хозарському порубіжжі» (Інститут археології НАН України. Київ, 2013; співавтор В. В. Колода);
От бронзы к железу: хозяйство жителей Инкерманской долины (по материалам исследований поселений Уч-Баш и Сахарная Головка) / Э. А. Кравченко, С. А. Горбаненко, Л. В. Горобец, Р. В. Кройтор, С. Н. Разумов, М. С. Сергеева, Е. Ю. Яниш. 2016. Киев, 318 с. (Горбаненко, С. А. Земледелие, с. 175—190).
Хотівське городище (новітні дослідження) (Е. А. Кравченко (ред.), С. А. Горбаненко, О. П. Журавльов, Д. М. Пефтіць, Ю. Б. Полідович, М. С. Сергєєва, О. В. Шелехань). 2017. Київ, 162 с., 14 с. вкл.
«Сільське господарство населення Хозарського каганату в лісостеповій зоні» (Київ: Академперіодика, 2018; співавтор В. В. Колода).
Koloda, V., Gorbanenko, S. 2020. Agriculture in the Forest-Steppe Region of Khazaria. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450—1450, 66. Leiden; Boston: Brill, X, 115 p. https://doi.org/10.1163/9789004429574.
Горбаненко, С. А. (ред.). 2020. Побутова магія східних слов’ян за археологічними даними: нариси. Київ: Наукова думка, 176 с.
Горбаненко, С. А., Журавльов, О. П. 2021. Літописні слов’яни передодня утворення Давньої Русі: тваринництво чи мисливство. Київ: Інститут археології НАН України; Харків: Майдан.
Горбаненко, С. А. (ред.). 2022. Магія повсякдення давніх слов’ян. Нариси. Київ: Академперіодика, 210 с.

Бере участь в дослідженнях археологічних пам’яток різних культурно-хронологічних періодів з 1994 р. З початку 2010-х рр. активно впроваджує забір біологічних матеріалів за допомогою флотації й промивання заповнення археологічних об’єктів як розширених методів археологічних досліджень.

Нині є відповідальним співредактором серій "Oium", "In Sclavenia terra" і відповідальним секретарем серії "Археологія і давня історія України".

Сфера наукових інтересів — сільське господарство людських спільнот на теренах сучасної України до утворення Київської Русі. Вузька спеціалізація — палеоетноботаніка: визначення зернівок і насіння культурних рослин і бур’янів за макрорештками або відбитками на виробах з глини.

Дивитися на academia.edu

Дивитися на researchgate.net

Див. статтю: Флотація й промивання: що це таке, і навіщо це потрібно.

Див. статтю: Флотація й промивання. Інструкція.

Див. ролик: Археологія: флотація та промивання

Див. статтю: "Сканування книг"

Див.: Принцип оформлення супровідної етикетки для передачі матеріалів на біологічні визначення

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Проєкт "КУЛЬТУРА / UCULTURE"
Платформа для знайомства з українською культурою. Від професійних дослідників культури. Тут розповідають про українську культуру не через перелік дат, імен і фактів, а через історії про людей. Про що вони мріяли, яким був їхній побут, якими цінностями вони керувалися, що їх надихало. І головне, разом шукаємо відповідь на питання — як ці історії впливають на нас і визначають наше сьогодення.

Ви знаходитесь тут: Про нас Керівні органи