Хроніка

Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Монографії

Граб В.І., Супруненко О.Б. Археолог Олекснадр Тахтай. — Полтава: ПКМ, 1991. — 78 с.
Деревянко А.П. Бифасиальная индустрия в Восточной и Юго-Восточной Азии. — Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. — 372 с.
Залізняк Л.Л. Передісторія України X—V тис. до н. е. — К., 1997.
Кулатова І.М., Супруненко О.Б. Кургани поблизу с. Дмитрівка у межиріччі Ворскли та Орелі. — Київ; Полтава: Археологія, 1999. — 32 с.
Медведев В.Е., Филатова И.В. Керамика эпохи неолита нижнего Приамурья (орнаментальный аспект). — Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2014. — 168 с.
Ляскоронський В.Г. Городища, кургани і довгі (змієві) вали за течією рр. Псла та Ворскли. — Вид. 2-ге, репр., доп. / Упоряд. О.Б. Супруненко. — Полтава, 1995. — Препринт, вип. 9. — 56 с.
Lăpuşna. Studii de istorie şi arheologie / Coord. ştiint. Gh. Postică. — Chişinău, 2015. — 268 p.
Postică Gh. Românii din Codrii Moldovei în evul mediu timpuriu (studiu arheologic pe baza ceramicii din aşezarea Hansca). — Chişinău: Universitas, 1994. — 234 p.
Postică Gh. Civilizaţia veche românească din Moldova. — Chişinău: Ştiinţa, 1995. — 80 p.
Postică Gh. Mănăstirea Căpriana (de la întemeiere până în zilele noastre). — Chişinău: Pontos, 2003. — 76 p.
Postică Gh. Orheiul Vechi Cercetări arheologice 1996—2001. — Iaşi, 2006. — 229 p. (Bibliotheca Archaeologica Iassiensis. — XVII).
Postică Gh., Constantinescu N. Căpriana. Repere istorico-arheologice. — Chişinău: Ştiinţa, 1996. — 111 p.

Періодика, серії

Древности. — Харьков, 2014—2015. — Вып. 13.
Кам’яна доба України. — Київ (Вип. 1—8).
Музейні читання. — Київ.
Katalozi arheološkog muzeja Istre (Хорватія).
Katalozi pedagoške službe (Хорватія).
Monografije i katalozi (Хорватія).
Oium. — № 4: Черняхівська культура: до 120-річчя від дня народження В.П. Петрова. — Київ, 2014. — 236 с.
Polish Contributions in New World Archaeology (CNWA) / Contributions in New World Archaeology (CNWA) (Kraków, Польща).
Recherches Archéologiques (old volumes & nouvelle serie) (Kraków, Польща).
Studies in Ancient Art and Civilization (SAAC) (Kraków, Польща).

Збірники

Стародавній Іскоростень і слов’янські гради. — Коростень: Тріада С, 2008: Т. 1. — 272 с.; Т. 2. — 246 с.
Peisajul Cultural Orheiul Vechi / Coord. şi autor Gh. Postică. — Chişinău, 2010. — 138 p.

Щиро вдячні за допомогу у наданні матеріалів та інформації Леоніду Залізняку і Віталію Калініченку, а також усім небайдужим!

Шановні члени й членькині ВГО «Спілка археологів України»!

Сподіваюся, багато з вас помітили, що нещодавно сайт «ліг» практично на п’ять днів. Шановні колеги: ваші своєчасні внески, які щомісячно складають непомітну суму, дають змогу «Спілці» допомагати у виданнях наукової літератури, проведенні профільних конференцій. А також є єдиним джерелом фінансування існування сайту.

Шановні колеги, будь ласка, вчасно сплачуйте внески!

Крім того, нагадуємо вам, що робота «Спілки» — це не безлика діяльність «комсомольско-профспілкової організації», а сукупна діяльність усіх її членів. Проявіть свою професійну активність, яку, в рамках чинного законодавства, «Спілка» обов’язково підтримає.

Від Правління, з повагою, Сергій Горбаненко.


Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Монографії
Васильев М.А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира. — М.: Индрик, 1999. — 328 с.
Иордан. "О происхождении и деяниях гетов". Getica / Вступ. ст., пер., коммент. Е.Ч. Скржинской. — М.: Изд-во восточ. лит., 1960. — 436 с. (Серия "Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы").
История на Българите. Т. 1: От древността до края на XVI век. — София, 2003.
Чореф М.М. История византийской Таврики по данным нумизматики. — Тюмень; Нижневартовско, 2015. — 194 с. (МАИАК. — Suppl. 1).
Pinter Z.-K. Spada şi sabia în Transilvania şi Banat (secolele IX—XIV): Ed. II. — Sibiu, 2007 (Bibliotheca Brukenthal. — VII).
Tafrali O. La cité pontique de Dionysopolis, Kali-Acra, Cavarna, Téké et Ecréné: Exploration archéologique de la côte de la mer Noire entre les caps Kali-Acra et Ecréné faite en 1920. Recherches d’histoire. — Paris, 1927.

Періодика, серії
Збірники наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. — Київ.
Известия Волгоградского государственного педагогического университета (Изв. ВГПУ) (Волгоград, РФ).
Советское славяноведение — Славяноведение. — Москва.
Старинар (Institut archéologique, Belgrade, Serbia).
Acta Terrae Septemcastrensis (Sibiu, Румунія).
Asociaţia Română de Arheologie (ARA) (Румунія).
Byzantina Symmeikta. Brukenthal. Acta musei (Brukenthal, Румунія).
Dosumenta praehistorica (Neolithic studies) (Ljubljana, Словенія).
Haemus journal (Республіка Македонія). — Археологія Балканського півострова.
International Journal of Conservation Science. Opera Instituti Archaeologici Sloveniae (Ljubljana, Словенія). — Продовжувана серія монографій з археології.
Systasis. Singidunum (Arheološki institut SANU, Belgrade, Serbia). 2/2000.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) (Ljubljana, Словенія). — Серія монографій "Arheologija na avtocestah Slovenije"

Збірники
Социальная стратификация населения Кавказа в конце античности и начале средневековья: археологические данные. Материалы международной научной конференции. — М.: ИА РАН, 2015. — 92 с.
Формирование раннефеодальных славянских народностей. — М.: Наука, 1981.

Шановні колеги! Вашій увазі пропонується нова значна добірка матеріалів у вільному доступі, якій переважно завдячуємо Віталію Калініченку. Щиру вдячність за допомогу висловлюємо Геннадію Свистуну.


Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Монографії

Авдусин Д.А. Курганы, городища, клады: лекция, прочитанная в Политехническом музее. — М.: Знание, 1970. — 47 с.
Башкиров А.С. Памятники булгаро-татарской культуры на Волге. — Казань, 1928. — 117, [1] с.
Войтович Л.В., Домановський А.М., Козак Н.Б., Лильо І.М., Мельник М.М., Сорочан С.Б., Файда О.В. Історія Візантії. Вступ до візантиністики / За ред. С.Б. Сорочана і Л.В. Войтовича. — Львів: Апріорі, 2011. — 880 с.
Горбаненко С.А., Колода В.В. Сільське господарство на слов’яно-хозарському порубіжжі / Інститут археології НАН України. — К., 2013. — 236 с.
Григорович Н.А., Гиндзе Б.К., Яковлев С.Я. Окаменевшие мозги людей ледникового периода: Одинцовские находки д-ра Григоровича. — Вологда, 1927. — 58 с.
Окладников А.П. По Аляске и Алеутским островам. — Новосибирск: Наука, 1976. — 168 с.
Ernée M. Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen. — Praha, 2008 (Památky archeologické. — Suppl. 20).
Radman I. Militaria Sisciensia, Musei Archaeologici Zagrabiensis Catalogi et Monographiae. — Zagreb, 2005. — Vol. 1.
Вестник ВГУ. Серия: История. Политология. Социология (Воронеж, РФ).
Советская этнография (СЭ). — М., 1931—1991.
Archaeologia historica (Brno, Чехія).
Ostrogothica. — Харків: 2009. — В. 1; 2011. — Н. 1; 2013. — Н. 2.
The European Archaeologist (TEA).
Сборник по археологии Вологодской области. — Вологда, 1961. — 203, [3] с.
Шановні колеги! За вашої підтримки, до віртуальної бібліотеки зазвичай надходить набагато більше літератури. Приєднуйтесь!
Останнє оновлення на Понеділок, 02 листопада 2015, 17:07

Нові надходження до віртуальної бібліотеки

Журнал "Археологія" відтепер також і на Academia.edu — Journal Archaeology UA
Аладжов Ж. Паметници на прабългарското езичество. — С., 1999.
Алексеев В.П. Происхождение народов Восточной Европы. — М.: Наука, 1969. — 326 с.
Бєляєва С.О., Кубишев А.І. Поселення Дніпровського Лівобережжя Х—ХV ст. — К.: Наук. думка, 1995. — 112 с.
Биджиев Х.Х. Тюрки Северного Кавказа. — Черкесск, 1993.
Ботева-Боянова Д. Проблеми на тракийската история и култура. — С., 2000.
Въжарова Ж. Славяни и прабългари. По данни от некрополите от VІ-ХІ в. на територията на България. — С., 1976.
Габуев Т.А. Аланский всадник. Сокровища князей I—XII веков. Каталог выставки / Автор-составитель. — М., 2005. — 74 с.
Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. — М.: Наука, 1987. — 440 с.
Миков В. Златното съкровище от Вълчитрън. — С., 1958.
Овчаров Д. Византийски и български крепости V—Х в. — С., 1982.
Павлов Пл., Владимиров Г. Златната орда и българите. — С., 2008.
Попов Д. Тракийската богиня Бендида. — С., 1981.
Радушев А., Жеков Г. Каталог на българските средновековни монети ІХ—ХV в. — С., 1999.
Рашев Р. Българската езическа култура VІІ—ІХ в. — С., 2008.
Степанов Ц. Българите и степната империя през Ранното средновековие. Проблемът за другите. — С., 2005.
Черных Е.Н. Горное дело и металлургия в древнейшей Болгарии. — София: БАН Археологический институт, 1978. — 387 с.
Boda I., Szabó C. The bibliography of roman religion in Dacia. — Cluj-Napoca, 2014.
Fasolo M. Tyndaris e il suo territorio. — 2013. — Vol. 1.
Museo Civico di Leno. Le collezioni archeologiche nel contesto del popolamentodella bassa pianura bresciana.
Preservation of the frozen tombs of the Altai mountains an UNESCO essay.
Tesoros del Museo Arqueológico Nacional. Catálogo gratuito de la selección de obras que seleccionó el Museo para hacer un exposición con obras básicas cuando estuvo prácticamente cerrado entre los años 2008 y 2012.
Wocel J.E. Pravěk země české. — Praha, 1868.
АДУ 1994—1996 рр.
Материалы по археологии БССР / Беларуси // Матэрыялы па археологіі Беларусі. — Минск.
2003. — № 8: Ранние славяне Беларусского Поднепровья и Подвинь.
Урало-Поволжская археологическая конференция студентов и молодых ученых: Тез. докл. — Ульяновск, 2014. — XLVI.
Херсонесский сборник (ХСб). — Севастополь. — Вып. XVIII. — 2013—2014.
Институт археологии: Новые полевые исследования / Ред.: Н.А. Макаров. — М.: ИА РАН, 2010. — 116 с.
Матеріальна та духовна культура Південної Русі: Матеріали Міжнар. польового археол. семінару, присвяч. 100-літтю від дня народж. В.Й. Довженка (Чернігів—Шестовиця, 16—19 липня 2009 р.). — Київ; Чернігів, 2012.
Щиро вдячні Марині Сергєєвій, Юрію Ситому, Олександру Шелеханю та всім небайдужим!


Сторінка 10 з 19

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Ви знаходитесь тут: Наші новини Хроніка