Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Випуск 21. “Стою я, відваги пам’ятник…”:
“евакуйована” стела з Херсонського краєзнавчого музею

У жовтні 2022 року російська окупаційна влада оголосила про “евакуацію” Херсонського обласного краєзнавчого музею. Росіяни розграбували археологічну й історичну експозиції, викравши різночасові археологічні знахідки, колекцію нумізматики, історичну зброю. І хоч більша частина археологічної колекції музею, яка містилася у фондосховищі, збереглася, деякі знакові і впізнаванні предмети звідти зникли.

Серед поцуплених росіянами артефактів — унікальна стела Леокса (початок V ст. до н. е.), знайдена під час розкопок на некрополі Ольвії і передана до Херсонського музею ще у 1895 році. Сучасне місцезнаходження цього музейного предмета, після вивезення його росіянами, невідоме.

Стела виготовлена з прямокутної мармурової плити, на двох сторонах якої — рельєфні зображення, а на бічних гранях нанесено написи. На одній стороні зображено оголеного воїна, який спирається правою рукою на спис, а ліву тримає на талії. На іншій стороні — профільне зображення фігури у скіфському костюмі — короткому каптані, що щільно облягає тіло, і вузьких штанях, із звисаючим з лівої сторони при поясі сагайдаком та луком. Верхня і нижня частини плити втрачено, тому зображення голів і нижньої частини ніг обидвох фігур відсутні. Якщо трактовка оголеної фігури сумнівів не викликає (це і є власне Леокс), то щодо іншої фігури дослідники й досі не дійшли згоди. В ній вбачають скіфа / грека / елінізованого варвара, або, навіть, амазонку.

Реконструкція і переклад написів на бічних гранях такі: на одній “Стою я, відваги пам’ятник, й кажу, що за місто загинув далеко, й лежить Леокс, син Мельпагора”, на іншій “Пам’ятником я є Леокса, сина Мельпагора”.

Якщо ототожнення фігури у скіфському костюмі із амазонкою вірне, то це одне з найперших рельєфних зображень жінки-воїтельниці в античному мистецтві. А цей сюжет є сам по собі достатньо цікавим. Образ жінки-воїтельниці був популярним серед сюжетів чорно- та червонофігурних посудин, які використовували, зокрема, і під час симпозію. Образ, який сприймався як чудовий жарт, травестійний образ світу, де все догори дригом, став для античних греків реальним після контактів зі скіфами в Північному Причорномор’ї.

Із втратою стели Леокса українська і світова культурна спадщина втратила один із шедеврів античної скульптури. Крадіжка предмета, сюжетне навантаження якого, вперше за довгий час його існування, співзвучне з сучасними подіями, підкреслює варварську суть російського агресора.

Сергій Нємцев,
молодший науковий співробітник Національного історико-археологічного заповідника Ольвія НАН України

Основна сторінка проєкту "Археологічна спадщина, вкрадена Росією: інформаційно-просвітницька кампанія"

Release 21. “I stand, a monument to courage...”:
“Evacuated” stele from the Kherson Local History Museum

In October 2022, the Russian occupation authorities announced the “evacuation” of the Kherson Regional Museum of Local History . The Russians looted the archaeological and historical expositions, having stolen archaeological finds from different periods, a numismatics collection, and historical weapons. Although most of the archaeological collection was kept in the Museum storage and thus preserved, some iconic and recognizable items disappeared.

Among the artifacts pulled off by the Russians is the unique Leox stele (the early 5th century BC), found during excavations at the Olbia necropolis and transferred to the Kherson Museum in 1895. The current location of this museum item, after its removal by the Russians, is unknown.

The stele is made of a rectangular marble slab with relief images on its two sides and inscriptions on the side faces. On one side, a naked warrior is depicted, resting his right hand on a spear and holding his left hand on his waist. On the other side is a profile image of a figure in Scythian costume — a short caftan that fits tightly around the body and narrow trousers, with a quiver and a bow hanging from the left side at the waist. The upper and lower parts of the slab were lost. The images of the heads and lower legs of both figures are missing. If the interpretation of the naked figure does not raise doubts (it is Leox), the researchers have still not reached an agreement about the other figure. They consider it a Scythian / Greek / Hellenized barbarian or even an Amazon.

The reconstruction and translation of the inscriptions on the side faces are as follows: on one side, it is written, “I stand, a monument to courage, and say that Leox, son of Melpagoras, died defending the city and lies far away”, on the other side — “I am the monument to Leox, son of Melpagoras”.

Suppose the identification of the figure in the Scythian costume with the Amazon is correct. In that case, it will be one of the earliest relief images of a female warrior in ancient art. This scene is quite interesting. The image of a female warrior was a typical scene on black- and red-figure dishware, which was used, in particular, during the symposia. The image, which was perceived as a great joke, a travesty image of a world where everything is upside down, became real for the ancient Greeks after contact with the Scythians in the Northern Black Sea region.

With the loss of the Leox stele, Ukrainian and world cultural heritage lost one of the masterpieces of ancient sculpture. The theft of an object featuring the scene, consonant with current events for the first time in its long existence, emphasizes the Russian aggressor's barbaric nature.

Serhii Nemtsev,
junior researcher of the Olbia National Historical and Archaeological Preserve of the National Academy of Sciences of Ukraine

Main web-page of the project "The archaeological heritage stolen by Russia: information and educational campaign"

21.01.2023

Проєкт здійснено за підтримки Стабілізаційного фонду культури й освіти Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut. goethe.de

The project is funded by the Stabilisation Fund for Culture and Education of the German Federal Foreign Office and the Goethe-Institut. goethe.de

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Legio Historica
Проєкт створений студентами та випускниками історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка як відповідь на міфи, фейки та фальсифікації від тих, хто "дізнався правду". Команда проєкту поєднує фаховість із крутими форматами, які дозволять вам дізнаватись про минуле із захопленням.

LIKБЕЗ. Історичний фронт
Метою проєкту є популяризація історії України у найрізноманітніших форматах, оскільки саме адекватне бачення минулого є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни. Початковою мотивацією для створення проєкту стала інформаційна протидія російській пропаганді, в якій історична риторика займає дуже вагоме місце.

WAS: Популярна історія
Цей ресурс створений для розвінчання міфів, що світом править містика, щось надприродне та паранормальне. Автори доводять, що історію роблять люди, котрі не завжди чинять правильно та логічно, а ми через віки намагаємося їх зрозуміти. Канал «WAS: Популярна історія» розповідає про маловідомі історії, яскравих персонажів, важливі події.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

YouTube-канал "Твоя підпільна гуманітарка"
Цей проєкт не є власне історичним, а розглядає ширше коло гуманітарних питань. Та для тих, хто прагне вивчати історію в ширшому контексті, — неабияка знахідка, адже тут і про розвиток української мови, літератури, культури в найрізноманітніших проявах.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Ви знаходитесь тут: Новини Проєкти Археологічна спадщина, вкрадена Росією: інформаційно-просвітницька кампанія