Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Оголошення

Щодо подальшої праці журналу «Археологія і давня історія України»

У зв’язку з тим, що зазвичай заявок виявляється більше, ніж дозволених можливостей (понад 4 на рік), роботу журналу буде реорганізовано.

1. Слід завчасно подавати заявки у письмовій формі щодо входження збірника до журналу «Археологія і давня історія України». Таким чином буде формуватися план виходу журналів.

2. У заявці слід вказати:
- тему збірника;
- відповідальну особу;
- імовірний обсяг;
- бажані номер і час надання матеріалів;
- джерело фінансування (внутрішня, неофіційна інформація).

3. Заявку треба подавати відповідальному секретарю журналу.

4. Після подачі заявки у порядку черги збірнику буде присвоєно номер, а інформація про нього з’явиться на сторінці журналу.

5. Журнал відмовляється від підназв. Залишається лише загальна назва журналу: «Археологія і давня історія України».

6. Рекомендувати особам, відповідальним за конкретні збірники, налагоджувати співпрацю між собою для злиття збірників (максимальний обсяг — до 60 д. а.).

7. Реорганізувати редколегію. Зараз дали згоду увійти до редколегії Я. Хохоровскі (Польща), А. М. Обломський (РФ).

8. Створити базу даних незалежних рецензентів. 9. Збільшити термін подачі матеріалів за 4 місяці до виходу.

10. Зміни в оформленні статей описано на сайті Спілки археологів України. Деякі додаткові пояснення можна прочитати тут.

З повагою, відповідальний секретар журналу Сергій Горбаненко.

Авторам «Археологія і давня історія України»

До уваги авторів журналу «Археологія і давня історія України»,
а також серій «Oium», «In Sclavenia Terra»

Шановні колеги!

У зв’язку з необхідністю переоформлення вище названих видань у відповідності до сучасних міжнародних стандартів, у 2018 р. вони переходять на варіант оформлення, заснований на гарвардському стилі.


Археологічна географія

Шановні колеги!

Польовий комітет ІА НАН України готує збірник "Археологічна географія".
Заплановано такі теми:
1. Археологічні карти регіонів та мікрорегіонів.
2. Кургани, як маркери давніх шляхів.
3. Артефакти (випадкові) — індікатори транспортної мережі.
4. Локаціїйний аналіз артефактів і па’мяток.
5. Пошук залишків стародавньої інфраструктури: водні шляхи, броди, переправи.
6. Місця давніх гаваней — археологічні ознаки.
7. Хорологія оборонних споруд.
8. Просторова археологія — теорія та практика.
9. Археобіологія та порівняльна географія.

Статті слід подати до 21 листопада 2017 р. за адресою "< Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду > з приміткою збірник "Археологічна географія". Для перших 10 статей, що надійдуть, обсяг не обмежений.

З правилами щодо оформлення статей можна ознайомитися тут: vgosau.kiev.ua.

З повагою, польовий комітет.


Книги для Жешівського університету

Шановні колеги!

Хто має бажання і можливість передати до бібліотеки Інституту археології Жешівського університету (Польща) свої монографії чи збірники, просимо звертатися до Сергія Горбаненка до вівторка, 4 квітня) (на пропозицію Ярослава Погоральського).Проект Чверть століття української археології: досягнення та відкриття

Шановні колеги!

ВГО «Спілка археологів України» та Інститут археології НАН України запрошує Вас взяти участь у створенні науково-популярної книги, яка буде присвячена найважливішим і найяскравішим відкриттям українських археологів за роки незалежності. Орієнтовна назва видання «Чверть століття української археології: досягнення та відкриття».

Прохання до представників установ (ІА НАН України, ВНЗ, музеїв, заповідників тощо), які проводили дослідження археологічної спадщини України та отримали видатні у науковому відношенні результати і виявили яскраві матеріали, підготувати інформацію для широкого загалу.

Текст українською та англійською мовами обсягом до 5 тис. знаків має супроводжуватись, за наявності, якісними кольоровими фотографіями. Статті будуть авторськими: ПІБ розмістити наприкінці тексту. Текст має бути викладений у науково-популярному стилі та не перевантажений деталями. Основна увага повинна бути приділена осмисленню результатів дослідження та їх значенню для реконструкції давньої історії України та людства в цілому.

Матеріали надсилайте на адресу Секретаря правління, Дениса Гречка: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

З повагою, Денис ГРЕЧКО, Сергій ГОРБАНЕНКО


Допоможіть знайти

Шановні колеги!

До нас звертаються колеги з Національного науково-природничого музею НАН України з проханням про допомогу, а також з пропозицією співпраці. У фондах ННПМ знаходяться значні колекції остеологічних матеріалів, "малопаспортизованих". Тобто, у кращому випадку матеріали супроводжуються етикетками з назвою пам'ятки і роком розкопу.

Нижче перераховано такі випадки:

1. Ефимовка-1948 — іхтіологія.
2. Ульяновка 1-1974 — іхтіологія.
3. Осокоровка-1952, раск. 1, яма 3 — іхтіологія.
4. Ямбург-1946 (слов'янська землянка) — іхтіологія.
5. Башмачка-1973 — іхтіологія.
6. Пилипенкова гора — іхтіологія.
7. Херсонес (11—13 ст. н. е.) — іхтіологія.
8. Петуховка (2—3 ст. н. е.) — іхтіологія.
9. Б. Черноморка (6—5 ст. до н. е.) — іхтіологія.
10. Ливенцовка-65 (15—14 ст. до н. е.), культура багатоваликової кераміки — іхтіологія.
11. Михайлівський монастир, 1940 р. — надзвичайно велика кількість різноманітного матеріалу.
12. Десятинна церква — надзвичайно велика кількість різноманітного матеріалу.

Шановні колеги! Прохання до всіх зацікавлених надсилати дані і звертатися до Сергія Горбаненка, або до групи з Української біоархеології.


Новий електронний часопис

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до співпраці з новим електронним часописом Місто: історія, культура, суспільство / City: History, Culture, Society

Новий журнал має за мету розвиток міської історії, інституціоналізацію цієї царини в Україні, та створення мережі дослідників міста. Ми також прагнемо сприяти діалогу між численними ініціативами з розвитку міського простору, що виникли та плідно працюють в Україні в останні роки, та академічним середовищем дослідників. Журнал має стати майданчиком для міждисциплінарних дискусій і вітає дослідження авторів, що працюють у всіх галузях гуманітаристики.

Усі статті, що надійдуть на адресу редакції, будуть проходити зовнішнє незалежне анонімне рецензування. Автори мають бути готові враховувати зауваження рецензентів і редакторів. Текст статті може проходити кілька етапів редагування. Критеріями для відбору статей для публікації є наукова якість, відповідність тематичному спектру журналу та позитивні оцінки анонімних рецензентів. Рецензування здійснюється за “подвiйним слiпим” принципом [“double-blind refereeing”]: автору не повiдомляється iм'я рецензента, рецензенту – iм'я автора. Нашим завданням є у найближчому майбутньому внести журнал до міжнародних наукометричних баз. Статті приймаються англійською, польською, російською, українською та іншими мовами.

Місто планує друкувати рецензії та огляди найважливіших книжкових і журнальних видань, що виходять у царині урбаністичних студій. Журнал також планує публікації джерел, з особливою увагою до інтелектуальної історії розвитку досліджень міст (зокрема, інтерв’ю із дослідниками, спогади про наукове середовище та розвиток урбаністики). Текст джерела має супроводжуватися передмовою та коментарями.

Періодичність виходу журналу – двічі на рік. Основні (орієнтовні) напрямки часопису:

1.Теоретичні та методологічні підходи в дослідженнях міста
2. Місто і село – взаємодія та співіснування
3. Економічна історія міста
4. Соціальний простір і практики у містах
5. Міське громадянство та влада у місті
6. Ментальні образи та карти міст, символічна географія міст
7. Матеріальний простір міста. Міська історія та культурна спадщина
8. Структури міського повсякдення
9. Антропологія (етнографія) міста
10. Матеріали круглих столів та публічних дискусій
11. Публікації джерел
12. Рецензії, огляди, анонси Формуються перший та другий номери журналу.

Статті до першого випуску приймаються до 1 квітня 2016 р., другого випуску – до 1 жовтня 2016 р.

Вимоги до оформлення: до друку приймаються раніше не опубліковані наукові праці. Шрифт: Times New Roman 14 кегль; інтервал – 1,5; поля –20 мм з усіх берегів. Скановані рисунки і графіки надсилаються окремим файлом. До статті обов'язково додаються написані трьома мовами (українська, російська, англійська): прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи, місто, e-mail), назва публікації, анотація (не більше 250 слів російською та українською мовами та близько 500 слів англійською), ключові слова.

З метою включення публікацій журналу до широкого обігу статті мають містити REFERENCES – список літератури транслітерований латинським алфавітом (рекомендації за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010).

Окремим файлом надсилаються відомості про автора із зазначенням прізвища, імені, наукового ступеня, посади, поштової адреси, електронної пошти, номера контактного телефону.

Назва файлу статті – латинськими літерами прізвище автора (наприклад: ivanov.doc). Назва файлу з відомостями про автора – латинськими літерами за зразком: ivanov_avtor.doc Статті приймаються тільки в електронному варіанті на e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Позиції у списку літератури нумеруються в порядку появи у тексті. Посилання автоматичні прикінцеві. Обсяг статей – до 40 тис.зн. Редколегія не обов'язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних, цитат, фактів та посилань.


Акція за збереження української археології

12 лютого 2016 року, в зв'язку із критичною ситуацією з фінансуванням та підтримкою науки з боку держави, відбулася акція за збереження української археології.

За посиланням — фотозвіт, а також листи від Інститута археології НАНУ до Президента України та Президії НАНУ.Віртуальній бібліотеці два роки

У березні 2015 року минуло два роки від старту проекту «Віртуальна бібліотека», що розпочався за підтримки й на сторінках сайту ВГО «Спілка археологів України». Початкова ідея була доволі простою, і водночас важливою. За ініціативи Сергія Горбаненка, за узгодженням з керівництвом Інституту археології НАН України і редакцією журналу «Археологія» було прийнято рішення про поступове оприлюднення усіх випусків «Археології», починаючи від найраніших, з 1947 р.

Однак, ідея розвивалася, і стало очевидним, що крім цієї суто практичної задачі, можна спробувати вирішувати й інші завдання зі збору й упорядкування інформації щодо існування археологічної літератури загалом на нескінченних просторах Інтернету. Таким чином виникли рубрики, що у найпростішому вигляді подібні до бібліотеки: «Монографії», «Збірники», «Періодика та серії». Переважно це компілятивні сторінки, що містять посилання на загальнодоступні видання розташовані в Інтернеті на інших ресурсах; лише незначна кількість друкованої продукції, що має відношення до діяльності Спілки й Інституту, є оригінальними й знаходяться безпосередньо на нашому Інтернет-ресурсі.

Нині на сторінках цих рубрик розміщено корисні посилання щонайменше на дві тисячі різних позицій археологічної літератури, основною умовою для яких є прямий безпосередній безоплатний відкритий доступ і постійне (а не тимчасове) розташування у сітці. І ця кількість безупинно зростає.

Моніторинг такого слабовпорядкованого явища як Інтернет для звичайного користувача завжди буде мати випадковий характер. Тим не менше, така робота (постійна чи й дискретна) незмінно приносить свої результати. Нині нікого не здивуєш тим, що необхідна література (збірник, монографія, продовжуване видання тощо), «відшукалася» не в «рідній» бібліотеці установи, а на загальнодоступних «Інтернет-просторах». І саме впорядкування цієї інформації є основним підґрунтям для нашої бібліотеки. Отже, завдяки зацікавленим людям, «Віртуальна бібліотека» невпинно розширюється. Хочеться висловити щиру вдячність усім небайдужим: спільними зусиллями ми створюємо зручну бібліотеку, якою може скористатися кожен; і кожен може докласти майже непомітних зусиль (повідомити про свою «літературну знахідку»), щоб вдосконалити бібліотеку, зручну для власного користування. Долучайтеся: ми самі можемо створити для себе свою нескінченну книжкову поличку, до якої не треба буде стояти у черзі!

До речі, завдяки безкорисливості й розумінню, що все це не лише створюється для себе, але й може приносити користь іншим дослідникам, маємо позитивний досвід нових надходжень до бібліотеки: оцифрування й передачу для депонування раніше не відсканованих видань. У цьому завдячуємо Леоніду Бабенку і Костянтину Пеляшенку.

Дещо іншою за форматом є ініціатива, започаткована Полтавським обласним відділенням Спілки на чолі з Юрієм Пуголовком, за підтримки Олександра Супруненка. Завдяки їх діям, з’явився аккаунт регіонального відділення, що широко представляє власну друковану продукцію на сторінках academia.edu. Нині цей проект репрезентує десятки видань з археології Полтавщини, а також широко відображений на сторінках «Віртуальної бібліотеки» відповідно до формату останньої.

Найновішою рубрикою у нашій бібліотеці нині є добірка видань, що так чи інакше оперативно вводили до наукового обігу результати археологічних досліджень. Це сторінка «АП — АИУ / АДУ — АВУ / АДУ». Таким чином, у «Віртуальній бібліотеці» нині знаходиться дві рубрики, що є початковими джерелами оприлюднення раніше недоступних в електронному вигляді видань. 16 лютого цього року було завершено пілотний проект, «Археологія»; робота по створенню другого проекту триває.

Тож, якими цифрами охарактеризувати проведену оригінальну роботу? Минуло приблизно два роки. За цей час кількість «активістів», які створюють оригінальні сторінки, дуже поволі зросла до чотирьох. Майже всі змісти до «Археології» (понад півтори сотні) набрані Геннадієм Свистуном; у тому ж напрямі Геннадій продовжує роботу і над новим проектом. Десятки (чи вже й рахунок на сотню?) збірників первинно опрацьовані Мариною Сергєєвою. Нещодавно приєднався і працює над «АВУ / АДУ» Едуард Овчинніков. Без цієї цінної допомоги нині взагалі важко уявити створення й доволі динамічний розвиток названих сторінок.

Звісно, основою для створення оцифрованих версій є сканування. Перші томи «Археології» відсканував Віталій Жигола; один з випусків — Андрій Івченко. Завдяки знаходженню спільної мови з викладачами, нині до проекту долучилися чотири Виші. Загалом, це майже 20 чоловік, що пройшли взаємно корисну практику. А кількість відсканованих нині сторінок становить майже 40 тисяч! А які потенційні можливості приховують усі зацікавлені, по всій Україні! Наостанок знову хочеться висловити щиру вдячність безкорисним діям усіх тих людей, яким завдячуємо існуванням і динамічному розвитку «Віртуальної бібліотеки»! Сподіваємося, що розуміння безпрецедентності проекту додасть снаги іншим дослідникам, допомозі яких будуть вдячні усі користувачі!


Полтавське обласне відділення ВГО "Спілка археологів України"

Шановні колеги!

Полтавське обласне відділення ВГО "Спілка археологів України" спільно з Центром охорони та дослідженнь пам'яток археології Полтавської ОДА розпочинає оприлюднення в інтернеті полтавських видань на археологічну та історичну тематику. 

Висловлюємо щиру вдячність всім, хто допомагає проекту, особливо:
Олександру Супруненку та Сергію Горбаненку.

Poltava Regional Department of Ukrainian Archaeologists Association — Academia.edu
Poltava Regional Department of Ukrainian Archaeologists Association studies Archaeology.
independent.academia.edu|Poltava Regional Department of Ukrainian Archaeologists Association

Відвідати academia.edu
Також дивіться нас на facebook.com


Група «Інформаційні Системи в Археології»

Шановні колеги, друзі!

Група «Інформаційні Системи в Археології» створена за викликом суцільної комп’ютеризації наукової діяльності. Тенденції розвитку археології в сучасних умовах обумовлені вектором основного напряму науково-дослідної роботи, яким, на нашу думку, є обробка та аналіз накопиченого матеріалу. Обсяг матеріалу, який вивчається під час конкретного дослідження та час, який витрачається для цього, є суттєвими факторами, що змушують нас використовувати для ефективної роботи різноманітне програмне забезпечення. У своїй роботі археологи не оминають таких питань, які пов’язані із картографуванням, кресленням, рисуванням, статистикою, каталогізацією, візуалізацією (презентацією) результатів дослідження, текстовим і графічним оформленням та поданням до друку дослідження і т. п. Цей проект має на меті висвітлення особливостей таких складових археології, які пов’язані насамперед з комп’ютером:

• картографування (ГІС)
• креслення (планіграфія та стратиграфія)
• бази даних (каталоги)
• робота зі статистикою та графіками
• археологічне рисування
• візуалізація досліджень (постери, презентації, інфографіка)
• мультимедійні проекти (в т. ч. онлайн)
• оформлення тексту та ілюстрацій дослідження для публікації
• археологічні словники та глосарії
• бібліографічні каталоги
• література з археології в електронному вигляді

Запрошуємо усіх до обговорення!
Будемо раді, якщо знайдуться охочі долучитися до керівництва групи в одному із запропонованих напрямів.
м. н. с. відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень ІА НАН України Антон Панікарський
к. і. н., н. с. відділу археології ранніх слов’ян та регіональних польових досліджень ІА НАН України Ярослав Володарець-Урбанович

Відвідати на facebook.com >>


З новорічними святами!

Шановні спільчани, шановні друзі та колеги!

Рік, що минає, був надскладним та драматичним для нашої держави, для всіх нас. Він багато в чому змінив наші уявлення про сучасний світ, про майбутнє України та наше особисте місце в ньому.

Чимало археологів вже були чи потепер знаходяться у лавах Збройних сил України та добровольчих батальйонів. Серед них колеги з Миколаєва, Києва, Харкова, Луцька та багатьох інших міст (Олександр Смирнов, Тарас Милян, Борис Остапець, Юрко Долженко, Михайло Сичов, Олексій Крютченко, Євген Ланг, Денис Бондаренко, Ден Міліцин, Павло Васільєв, Олексій Лаптєв, Олександр Григорчук, Микола Андрієвський...). Відчутну допомогу військовим як волонтер надає волинський археолог Олексій Златогорський (хай вибачать ті, кого не згадали, адже не маємо вичерпної інформації). Всім їм наша шана та глибокий уклін.

Наступний 2015 рік буде не менш важким. Бажаємо вам гідно пройти всі випробування і, як завжди, плідно працювати в ім’я нашої безсмертної науки — археології.

Миру, щастя, здоров’я всім вам та вашим рідним та близьким.

Правління ВГО «САУ»


Загальні збори ВГО САУ

До уваги членів Всеукраїнської громадської організації "Спілка археологів України".

11.12.2014 о 14.00 відбудуться загальні збори членів ВГО САУ. Засідання відбудеться в актовому залі Інституту.


Звіт про прибирання могили М.Я. Рудинскього

Ще в листопаді 2013 р. під час прогулянки по Байковому кладовищу ми звернули увагу на те, що робітники кладовища, нажаль, не прибирають могилу М.Я. Рудинського, через що вона заросла кущами.

14.06.2014 р. ще раз було оглянуто могилу М.Я. Рудинського та вирішено провести прибирання.

21.06.2014 р. Ярослав Володарець-Урбанович та Мар’яна Авраменко вирізали кілька кущів, вирвали бур’ян та помили камені могильних плит. Відтепер, до могили є доступ, видно барельєф та всі підписи на камені.

У ході прибирання було з’ясовано, що обеліск на могилі Марії Рудинської провалюється. Необхідний ремонт.

 

 

 


Создадим памятник Б.А. Шрамко

Внимание!

Родственники, коллеги и ученики проводят сбор средств на сооружение памятника выдающемуся археологу, доктору исторических наук, профессору Харьковского Национального университета имени В.Н.  Каразина, почетному гражданину города Харькова Борису Андреевичу ШРАМКО (17 января 1921 — 8 июля 2012).

Просим откликнуться всех неравнодушных!
Карта Приват банка 5168 7420 1586 9682
Телефон для справок +380501330637.


Надходження до бібліотеки ІА НАН України за початок 2014 р.

II Бахчисарайские научные чтения памяти Е. В. Веймарна: Тез. докл. и сообщ. (г. Бахчисарай, 3—7 сентября 2013 г.) / ред., сост. В.Е. Науменко, ред. кол. А.И. Айбабин. — Симферополь, 2013. — 56 с.

Андрощук Ф.А. Мечи викингов: монография / Ф.А. Андрощук. — К., 2013. — 712 с.: ил.

Археологические исследования в Еврорегионе «Днепр» в 2012 году: междунар. сб. науч. ст. / отв. ред. О.М. Демиденко; науч. ред. О.А. Макушников. — Гомель, 2013. — 210 с.

Археологические памятники Восточной Европы: межвуз. сб. науч. трудов, посвящ. 40-летию археолог. экспедиции ВГПУ. Вып. 15 / отв. ред. И.В. Федюнин. — Воронеж, 2013. — 296 с.: ил.

Белов Г.Д. Отчет о раскопках Херсонеса за 1935-36 гг. / Г.Д. Белов. — Репр. воспроизв. изд. — К., 2012. — 351 с.

Бережинский В.Г. Хронология военной истории печенегов: (свод событий выверенных и датированных) / В.Г. Бережинский, А.К. Бороздина. — К., 2013. — 102 с.

Булкин В.А. О древнерусской архитектуре: избр. тр. / В.А. Булкин. — СПб.: Каламос, 2012. — 200 с.: ил.

Варварский мир северопонтийских земель в сарматскую эпоху: Сб. стат. к 60-летию А.Н. Дзиговского / отв. ред. Е.В. Смынтына. — К., 2013. — 246 с.: рис.

Воронцов А.М. Культурно-хронологические горизонты памятников II-V веков на территории Окско-Донского водораздела / А.М. Воронцов. — Тула, 2013. — 173 с. — (Историко-археологические исследования региона Куликова поля; Вып. 1).

Восточноевропейские древности: сб. науч. трудов [посвящ. В.Н. Тевашову] / отв. ред. Ю.Д. Разуваев. — Воронеж, 2012. — 258 с. — (Вестник Острогожского историко-художественного музея им. И.Н. Крамского; Вып. 2).

Геоархеолог Зайков Виктор Владимирович: Библиография ученого / ред. А.Д. Таиров; авт.-сост.: А.М. Юминов, Е.В. Зайкова, О.Л. Бусловская. — Челябинск, 2013. — 174 с.: ил.

Горохівський П.І. Уманщина в епоху міді—бронзи / П.І. Горохівський. — Умань, 2011. — 240 с.

Добролюбский А.О. Археология Одессы / А.О. Добролюбский. — [б. м.]: Optimum «AОдесса», 2012. — 300 с.

Добролюбский А.О. ОдеССея одного археолога / А.О. Добролюбский. — 2 изд., доп. и перераб. — К., 2013. — 420 с.

Завьялов В.И. Традиции и инновации в производственной культуре Северной Руси / В.И. Завьялов, Л.С. Розанова, Н.Н. Терехова. — М.: Анкил, 2012. — 376 с.

Звід пам’яток історії та культури України: Полтавська область. Лохвицький район / упоряд. В.О. Мокляк. — Полтава: АСМІ, 2012. — 440 c.: іл.

Земцов Г.Л. Липецкий край в III—V веках / Г.Л. Земцов. — Тула: Гриф и К, 2012. — 200 с.: ил.

История и археология восточноевропейской деревни. Вып. I: Матер. I междунар. науч. конф. "Проблемы аграрной истории и археологии Восточной Европы" (с. Кокино, 22-23 сентября 2011 года) / ред. Р.В. Новожеев. — Брянск, 2011. — 198 с.

Казаков Е.П. Памятники эпохи камня в Закамье (Археологический очерк) Ч. 1 / Е.П. Казаков. — Казань, 2011. — 180 с. — (Археология Поволжья и Урала. Материалы и исследования; Вып. 1).

Кам’яна доба України. Вип. 15: Найдавніше минуле Новомиргородщини / Л. Залізняк [та ін.]; ред. Л.Л. Залізняк. — К.: Шлях, 2013. — 306 c.: іл.

Карышковский П.О. Стихотворения / П.О. Карышковский. — Одесса: Апрель, 2013. — 224 с.: ил.

Кореневский С.Н. Курганы позднего периода среднего бронзового века у станицы Архонская в Северной Осетии / С.Н. Кореневский, Р.А. Мимоход. — М., 2011. — 120 с.: ил.

Корнієнко В.В. Корпус графіті церкви Спаса на Берестові (остання третина XI — перша третина XVIII ст.) / В.В. Корнієнко. — К., 2013. — 304 с.

Кротова О.О. Пізньопалеолітичні мисливці азово-чорноморських степів / О.О. Кротова. — К., 2013. — 420 с.: рис.

Курганы бронзового века в излучине Дона (опыт комплексных археологических и естественнонаучных исследований) / И.В. Сергацков [и др.]; науч. ред. А.С. Скрипкин. — Волгоград, 2012. — 160 с.

Курганы скифской знати в западном Крыму / А.Н. Щеглов [и др.]. — Симферополь, 2013. — 102 с.: ил. — (Материалы к археологической карте Крыма; Вып. XI).

Методика междисциплинарных археологических исследований: Сб. науч. стат. и метод. рекоменд. / отв. ред. Л.В. Татаурова. — Омск, 2011. — 234 с.

Моргунов Ю.Ю. Летописный город Снепород и его округа X—XIII вв. / Ю.Ю. Моргунов. — СПб., 2012. — 252 с.: ил. — (Archaeologica Varia).

Мочанов Ю.А. Очерки дописьменной истории Якутии. Эпоха камня. Т. I / Ю.А. Мочанов, С.А. Федосеева. — Якутск, 2013. — 504 c.

Мочанов Ю.А. Очерки дописьменной истории Якутии. Эпоха камня. Т. II / Ю.А. Мочанов, С.А. Федосеева. — Якутск, 2013. — 490 с.

Мульд С.А. Каменные курганы на полуострове Тарханкут / С.А. Мульд, Т.Н. Смекалова. — Симферополь: Доля, 2012. — 182 с.: ил. — (Материалы к археологической карте Крыма; Вып. VI. Ч. 1).

Наукові студії: зб. наук. праць / гол. ред. Д.Н. Козак; відп. ред. Н. Білас. — Вип. 6. — Львів: Апріорі, 2013. — 344 с.: іл

Научно-отраслевой архив Института археологии РАН. Отчеты о полевых исследованиях: Архив Института археологии Российской академии наук. Отчеты о полевых исследованиях: Каталог. 1965—1968 гг. / отв. ред.: Н.А. Макаров, П.Г. Гайдуков; сост. А.В. Бондаренко [и др.]. — М.: ИА РАН, 2013. — 352 с.

Научное наследие П.Н. Шульца и современные исследования в северо-западном Крыму / ред. Т.Н. Смекалова. — Симферополь: Доля, 2012. — 354 с.: ил. — (Материалы к археологической карте Крыма; Вып. VI; Ч. 2).

Новожеев Р.В. Древности села Лопушь: материальная культура деревни среднего Подесенья в XI—XVII веках: Ист.-археолог. очерки / Р.В. Новожеев, Р.В. Брешков. — Брянск, 2013. — 80 с.: ил.

Північне Приазов’я в епоху кам’яного віку — енеоліту. До 100-річчя від дня народження В.М. Даниленка: Зб. наук. праць Міжнар. наук. конф. / ред. кол. Г.М. Тощев. — Мелітополь, 2013. — 218 с.

Пеняк С.І. Археологія Закарпаття: історія дослідження / С.І. Пеняк, П.С. Пеняк. — Ужгород: Краєвиди Карпат, 2013. — 256 с.: іл.

Первые «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. К 70-летию исследования Убинского могильника: Матер. межрегион. круглого стола (г. Краснодар, 9 июня 2011 г.). — Краснодар, 2012.

Полевая школа геоархеологических и палеоантропологических исследований: Сб. матер. Междунар. науч. школы для молодежи (Омск, 17—27 вгуста 2012 г.) / ред.: Л.В. Татаурова, П.В. Орлов. — Омск, 2012. — 100 с.

Природная среда волго-уральских степей в савромато-сарматскую эпоху (VI в. до н. э. — IV в. н. э.) / В.А. Демкин [и др.]; отв. ред. С.В. Губин. — Пущино, 2012. — 216 с.

Производство керамики в Восточной Европе: позднеримское время — раннее средневековье — новое время: (матер. полевого семинара на базе экспедиции возле с. Войтенки 17—19 сентября 2012 г.) / ред.: Э. Шульце, М. Любичев, К. Мызгин. — Харьков: С.А.М., 2013. — 180 с. — (Ostrogothica-Serie; Вып. 2).

Северная Русь и проблемы формирования Древнерусского государства: сб. матер. Междунар. науч. конф. (Вологда; Кириллов; Белозерск, 6—8 июня 2012 г.) / отв. ред. С.Д. Захаров; ред. А.В. Суворов. — Вологда, 2012. — 210 с.

Синика В.С. Курганы у села Буторы / В.С. Синика, С.Н. Разумов, Н.П. Тельнов. — Тирасполь, 2013. — 148 с.: ил. — (Археологические памятники Приднестровья; Вып. 1).

Смекалова Т.Н. Полевая фортификация Крыма в суворовскую эпоху / Т.Н. Смекалова, Ю.Л. Белик. — Симферополь, 2013. — 198 с.: ил. — (Материалы к археологической карте Крыма; Вып. IX).

Среднее Поволжье в контексте средневековой российской истории: на перекрестке культур (конец XIII—XVI в.): матер. науч.-практ. Конф. / отв. ред. Д.А. Сташенков. — Самара, 2012. — 172 с.: ил.

Старожитності Лівобережного Подніпров’я — 2013 / наук. і відп. ред. О.Б. Супруненко. — К.; Полтава, 2013. — 280 с.: іл.

Сурков А.В. Многослойная стоянка Ямное: (материалы исследований) / А.В. Сурков., А.М. Скоробогатов — Воронеж: ВГПУ, 2012. — 81 с.: ил.

Сфрагістичний щорічник. Вип. II / гол. ред. П.С. Сохань. — К., 2012. — 344 с.

Сфрагістичний щорічник. Вип. III / гол. ред. П.С. Сохань. — К., 2012. — 312 с.

Сфрагистический меридиан: КИЇВ — КОРСУНЬ / ХЕРСОН — КОСТАNТІNOYПОЛІС: Международный коллоквиум по русско-византийской сфрагистике (Киев, 13—16 сентября 2013 года) / ред. Г.Ю. Ивакин; сост. Н.А. Алексеенко. — Севастополь, 2013. — 84 с.

Храм і люди: зб. наук. праць / відп. ред.: Є.І. Архипова, Г.Ю. Івакін. — К., 2013. — 240 с.: іл.

Храпунов И.Н. Археологические разведки в предгорном Крыму между долинами рек Биюк-Карасу и Бельбек / И.Н. Храпунов, Т.Н. Смекалова, В.П. Власов. — Симферополь: Доля, 2010. — 94 с.: ил. — (Материалы к археологической карте Крыма; Вып. IV).

 


Створи власну бібліотеку

Шановні колеги.

Спілка археологів України започатковує новий проект: Віртуальна бібліотека. Заплановано ведення двох секцій: монографії та збірники / періодика та серії. Надсилайте нам посилання на археологічну літературу в інтернеті на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , і ця інформація з’явиться на наших сторінках.

Для членів спілки також пропонуємо розмістити власну літературу (збірники, монографії) безпосередньо на сайті. Основна вимога: надання файлу у форматі *.pdf, створеного з файлу верстки, без елементів захисту.

Будь ласка, розповсюдьте цю інформацію серед зацікавлених осіб.

Також просимо вас повідомляти про всі помічені помилки і неточності.

З повагою, адміністрація сайту.


ПОВІДОМЛЕННЯ

6.03.2014 р. на засіданні Київського осередку САУ обговорювалося, крім іншого, питання оплати членських внесків спілчанами.

Висловлено розумну пропозицію запровадити ще одну форму такої оплати, а саме: через переказ коштів на діючий рахунок Спілки.

Підтримуючи цю ініціативу Правління Спілки наводить відповідні банківські реквізити і просить членів Спілки своєчасно оплачувати членські внески, не створюючи боргу.

Код організації 37095826
р/р 26007000079599
ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 30023
в м. Києві.

Правління


У національному університеті «Києво-Могилянська академія» відкрито кафедру археології

Шановні колеги!

У національному університеті «Києво-Могилянська академія» на базі магістерської програми «Археологія та давня історія України» відкрито кафедру археології (завідувач д. і. н., проф. В.І. Клочко). Переважна більшість викладачів кафедри — співробітники Інституту археології НАНУ. Курси з проблематики кам’яної доби читають Л. Залізняк, Ю. Кухарчук, О. Федорченко; енеоліту-бронзи — В. Отрощенко, В. Клочко, М. Відейко, С. Пустовалов, О. Шумова; раннього заліза — Ю. Болтрик; античності — А. Буйських, Р. Рейда; ранніх слов’ян — А. Скиба; Русі — А. Томашевський, М. Сагайдак, Ю. Козубовський; антропологію — І. Потєхіна, О. Козак; охорону пам’яток — Ю. Омельченко.

Тісні контакти з Інститутом археології НАНУ зробили кафедру головним джерелом кадрів для ІА НАНУ. Тридцять чотири наукові співробітники та аспіранти Інституту закінчили МП «Археологія» НаУКМА. Наша кафедра — це найкоротший шлях в археологію України. Більше половини її випускників працюють за фахом в археологічних установах чи в аспірантурі, а чотирнадцять захистили кандидатські дисертації. Майже 20 % активно діючих українських археологів — наші випускники.

Для підготовки археологів маємо аспірантуру, власну спеціалізовану бібліотеку, працює Археологічна експедиція НаУКМА, активно використо-вуємо бібліотеку, архів, фонди, музей Інституту археології НАНУ, експозиції музеїв Києва. Багаторічним спонсором програми є Інститут класичної археології Техаського університету США на чолі з проф. Д.Картером. Навчання безкоштовне. Університет надає гуртожиток.

Кафедра археології НаУКМА запрошує абітурієнтів для вступу на спеціальність «археологія». Бажаючі повинні мати диплом бакалавра або спеціаліста не обов’язково історика (перехресний вступ). Іспити з української, англійської та археології починаються 7 липня 2014 р. Пріоритет мають учасники археологічних експедицій, що мають уявлення про реальну археологію.

Шановні колеги! Просимо направляти перспективних молодих людей на нашу кафедру, яка відкриє їм найкоротший шлях в науку археологію.

Контактні телефони: 067-407-55-32 або 044-488-26-17 Залізняк Леонід Львович. Телефонуйте. Кафедра археології НаУКМА


Сторінка 2 з 3

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 5169 3305 1813 7077
Детальніше

Інтернет-ресурси

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Ви знаходитесь тут: Новини Оголошення