Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологічні відкриття в Україні, 1993, зміст

Андриенко В.П., Литвиненко Р.А. Раскопки кургана близ г. Угледар (6—7)
Антоненко Б.О., Піоро I.С., Самойленко Л.Г. Розкопки курганів біля с. Обозне Луганської області (7—8)
Балушкіно О.М., Красільніков К.І., Шарафутдінова І.М. Поселення Виноградний сад на Південному Бузі (8—9)
Беляева С.А., Корпусова В.Н., Якубов В.Н. Исследования исторического центра г. Очакова (9—10)
Бессонова С.С., Скорый С.А., Романюк В.В. Работы на Мотронинском городище в 1993 году (10—12)
Бобровський Т.А. Археологічні дослідження Гнилецьких печер у Києві (12—13)
Болтрик Ю.В., Бунятян К.П. Розкопки на Басівському городищі (13—14)
Болтрик Ю.В., Фіалко О.Є. Кургани доби бронзи та розвиненого середньовіччя біля гирла р. Корсак у Приазов’ї (14—15)
Бровендер Ю.М. Исследования поселения срубной культуры Капитаново-І в Подонцовье (16)
Бровендер Ю.М., Милица Г.Я. Исследования кургана у пгт Славяносербск (17—18)
Бруяко И.В. Никонийская экспедиция Одесского археологического музея НАН Украины (18—19)
Бузян Г.М. Розвідки на Лівобережжі Київщини (19—20)
Бурдо Н.Б. Землеробство ранньотрипільських громад східного регіону (20—23)
Бурдо Н.Б., Відейко М.Ю. Розкопки трипільського поселення Ігнатенкова Гора біля с. Григорівка на Дніпрі (23—26)
Відейко М.Ю. Розкопки трипільського поселення в урочищіХатищебіля с. Григорівка на Канівщині (26—29)
Былкова В.П. Работы на Белозерском поселении (29—30)
Відейко М.Ю. Розкопки поселення трипільської культури біля с. Вільховець (30—33)
Гаврилюк В.П. Дослідження ранньослов’янського поселення біля с. Хрінники Рівненської області (33—34)
Гаврилюк Н.О. Розкопки на Кам’янському городищі (34)
Горішній П.А., Рудич Т.О. Дослідження залишків козацького цвинтаря XVII ст. в м. Чигирині (34—36)
Готун І.А., Петраускас А.В., Шевцова Л.В. Другий сезон охоронних досліджень поселення Софійська Борщагівка (36—38)
Готун І.А., Панченко М.В., Шишкін Р.Г., Петраускас А.В. Дослідження в Рокитнянському районі (38—40)
Григор’єв В.П. Роботи Лівобережного загону Черкаської Лісостепової археологічної експедиції (41—42)
Гудкова А.В., Росохацкий А.А., Фокеев М.М. Работы на могильнике Черняховской культуры Нагорное-ІІ (42—43)
Дєткін А.В. Про мезоліт та неоліт Середньої Наддніпрянщини (44—47)
Жаров Г.В., Майборода Т.М. Дослідження на багатошаровому поселенні Новоселівка-3 біля Чернігова (47—48)
Журавльов О.П. Археозоологічні дослідження пам’яток України (49—52)
Загоруйко В.Т., Шумова В.О. Поселення середньої доби трипільської культури на Вінничині біля с. Гарячківка (52—53)
Заєць І.І., Шумова В.О. Поселення середньої доби трипільської культури біля с. Ратуш на Поділлі (54)
Залізняк Л.Л. Мезо-неолітичний субстрат індоєвропейської спільності (54—56)
Занкин А.Б., Калюк А.П. Исследования остатков архитектурного сооружения 12—13 вв. на Киевском Подоле (57—58)
Захар’єв В.А. Нові матеріали з давньоруських могильників поблизу с. Сокілець на Поділлі (58—60)
Звіздецький Б.А. Дослідження давньоруського Возвягля у 1992—1993 pp. (60—62)
Зеленко С.М. К вопросу о локализации древнего Лампада (62—63)
Коваленко В.П. Обстеження літописного Березого (64)
Козак Д.Н. Охоронні дослідження в зоні Хрінниківського водосховища на Волині (65—66)
Козлов В.И., Малюкевич А.Е., Субботин Л.В. Раскопки поселения IX—X вв. у с. Сафьяны (66—67)
Колибенко О.В. Охоронні розкопки в м. Переяславі-Хмельницькому (67—68)
Колода В.В. Дослідження в ур. Роганіна біля с. Верхній Бішкін на Харківщині (68—69)
Котигорошко В.Г., Черкун Й.К. Дослідження пам’яток у басейні р. Вірке (Закарпаття) (69—70)
Корниец Н.Л., Соффер О.А., Адовисио Д.Ж.,Величко А.А. Продолжение исследований на позднепалеолитической стоянке Межирич (70—71)
Кравченко Н.М., Шишкін Р.Г., Готун І.А. , Максимов В.В., Лисенко С.Д. Розкопки біля села Малополовецьке (72—73)
Красильников К.И., Кудаев А.М., Тельнова Л.И., Дземан Л.В., Тодорова Н.П., Филоненко А.Н. Поисково-разведывательные работы на старом козацком поселке «Луганский» (74—75)
Круц В.О., Рижов С.М. Дослідження трипільського поселення біля с. Тальянки (76—77)
Крыганов А.В. Раскопки Нетайловского могильника (77—78)
Лотоцька Т.В., Очеретний В.В. Археологічна розвідка Подільської археологічної експедиції (79—80)
Магомедов Б.В., Левада М.Є. Черняхівський могильник Петриківці І (80—81)
Махортих С.В., Гаврилюк Н.О., Рассамакін Ю.Я. Кургани біля с. Ново-Дніпровка Запорізької області (82—83)
Милица Г.Я. Охранные исследования кургана на реке Красная (83—84)
Мокляк В.А. Розвідки на території Полтавської області (85)
Молодцов Б.А. Памятники эпохи бронзы у с. Харьевка (85—89)
Моця О.П., Готун I.А., Коваленко В.П. Продовження досліджень давньоруського селища Автуничі (89—91)
Мултанен В.В., Мултанен А.О. Археологічне обстеження округи Седнєва та Чернігова (92—93)
Мурзин В.Ю., Ролле Р. Совместные археологические исследования в Вельске (93)
Мурзин В.Ю., Скорый С.А. Исследования курганов в окрестностях Бельска (94)
Ролле Р., Херц В. Исследования в урочище «Царина Могила» (94—95)
Шрамко Б.А. Работы на Восточном укреплении Бельского городища (95—96)
Шрамко И.Б. Раскопки Западного укрепления Бельского городища (96—97)
Назаров В.В., Якубов В.Н. Раскопки на Березани (97—98)
Недопако Д.П., Назаров В.В. Обследование остатков судна в районе Измаила (98)
Нефедов В.В. Гидроархеологические исследования р. Днепр у о. Хортица в 1993 г. (99)
Оленковський М.П. Дослідження у Нижньодніпровському регіоні (100)
Остапенко М.А. Новескіфське городище на Дніпрі (100—101)
Охріменко Г.В. Дослідження поселення культури лінійно-стрічкової кераміки (101—103)
Палагута И.В. Находки на размытых поселениях эпохи бронзы в зоне затопления Кременчугского водохранилища (104—105)
Петрашенко В.О., Козюба В.К. Роботи Канівської комплексної експедиції (105—107)
Петрунь В.Ф. Породы кор выветривания в артефактах первобытной археологии Украины (по раскопам 1990—1993 гг.) (107—108)
Потупчик М.В., Потупчик М.Є. Дослідження кургану біля с. Пороги (108—110)
Прилипко В.П., Рижов С.М., Шумова В.О. Дослідження трипільського поселення біля с. Ялтушків на Середньому Дністрі (110—111)
Приходнюк О.М., Вакуленко Л.В. Про оборонні споруди Пастирського городища (111—113)
Прищепа Б.А. Дослідження літописного Дорогобужа (113—115)
Романюк В.В. Охранные работы в г. Тараща и окрестностях (115—116)
Руденок В.Я., Новік Т.В. Дослідження Іллінського монастиря у м. Чернігові (117)
Сагайдак М.А., Сергєєва М.С., Михайлов П.С. Дослідження Київського Подолу (117—120)
Самар В.А. Работы Восточного отряда археологической экспедиции Запорожского краеведческого музея (120—121)
Сапожников И.В. Раскопки стоянки Большая Аккаржа в 1992—1993 гг. (121)
Сердюкова І.Л., Якубенко Е.О. Катакомбна кераміка пам’ятки Дурна Скеля (122—124)
Станко В.Н., Пиструил И.В. Раскопки стоянки ранней поры позднего палеолита Анетовка 13 в Северном Причерноморье (124—127)
Сиволап М.П. Розкопки Придніпровського загону Черкаської Лісостепової археологічної експедиції (127—129)
Скакун Н.Н. Раскопки трипольского поселения Бодаки (130)
Степанчук В.Н. Исследование мустьерской стоянки им. Г.А. Бонч-Осмоловского в 1993 году (131—132)
Степанчук В.Н. Разведки памятников каменного века в Крыму в 1993 г. (133—134)
Строцень Б.С. Дослідження на поселенні III—IV ст. біля с. Кобилля (Тернопільщина) (134—135)
Ступак Д.В., Гороховський Є.Л. Шпильки підгірцівського типу з Музею Історії м. Києва (135—136)
Терський С.В. Робота археологічної експедиції по дослідженню літописної Пересопниці в 1993 році (137—138)
Тощев Г.Н., Андрух С.И., Ельников М.В. Работы на Мамай-Горе в 1993 г. (138)
Фоменко В.Н., Елисеев В.Ф., Шевченко Н.П. Раскопки поселения эпохи поздней бронзы Шуцкое-1 на р. Бакшале (138—139)
Цвек О.В., Овчинников Е.В. Роботи Кіровоградського загону (140—141)
Циндровська Л.О. Археологічні дослідження в м. Каневі (142—143)
Шекун О.В. Перша кісткорізна майстерня на поселенні київської культури (143—144)
Шекун О.В., Ситий Ю.М., Сорокін С.О. Охоронні розкопки на ранньослов’янському поселенні Олександрівка-І біля Чернігова (144—145)
Шилов Ю.А. Святилища энеолита — бронзы в устье Псла (145—148)
Шкоропад В.В. Дослідження поселення поморсько-кльошової культури поблизу с. Хрінники Млинівського району Рівненської області (149)

Перейти до перегляду збірника «Археологічні відкриття в Україні, 1993»

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

YouTube-канал "Реальна історія"
Ведучий каналу Акім Галімов створює невеликі відео на важливі історичні теми, якими спекулює росія.

Історичний вебінар \ Historical Webinar
Канал презентує тематичні доповіді фахових істориків, конференції, огляд книжок та історичних фільмів, що висвітлюють, насамперед, різні періоди історії України, Польщі, РФ, інших держав Центральної та Східної Європи, питання українсько-польських, українсько-білоруських та українсько-російських взаємин.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Legio Historica
Проєкт створений студентами та випускниками історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка як відповідь на міфи, фейки та фальсифікації від тих, хто "дізнався правду". Команда проєкту поєднує фаховість із крутими форматами, які дозволять вам дізнаватись про минуле із захопленням.

LIKБЕЗ. Історичний фронт
Метою проєкту є популяризація історії України у найрізноманітніших форматах, оскільки саме адекватне бачення минулого є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни. Початковою мотивацією для створення проєкту стала інформаційна протидія російській пропаганді, в якій історична риторика займає дуже вагоме місце.

YouTube-канал "Історія без міфів"
Канал розповідає про всі періоди історії та різні спектри питань: політичні, воєнні, економічні, історії міжнародних відносин, мистецтва та спорту, біографії видатних особистостей. Часто запрошують у гості в якості спікерів-експертів із науково-дослідних інститутів, історичних музеїв та університетів, в тому числі "спілчан".

Ви знаходитесь тут: Бібліотека ХрАМ, ЗапВУАК, НЗІІМК, АП УРСР, КСИАУ