Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Анкета журналу / Profile of the Journal

АРХЕОЛОГІЯ

Науковий журнал з проблем археології та давньої історії України. У журналі вміщуються статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результатів досліджень пам’яток на території України та за рубежем, біографічні матеріали, рецензії та хроніка. Для археологів, істориків, краєзнавців, учителів історії, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться давньою історією України.

Рік заснування: 1989
Проблематика: археологія та давня історія
ISSN: 0235-3490
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №432 від 23.02.1994
Періодичність: щоквартальник
Мова видання: Українська, російська, англійська
Засновник: Інститут археології НАН України
Головний редактор: П.П. ТОЛОЧКО, академік НАН України
Заступники головного редактора: Г.Ю. ІВАКІН, член-кореспондент НАН України
Відповідальний секретар: Н.О. ГАВРИЛЮК, доктор історичних наук
Члени редколегії: БАРАН В.Д., член-кореспондент НАН України
БОЛТРИК Ю.В., кандидат історичних наук
БОРОФФКА Н., доктор хаб. (Німеччина)
БРУЯКО І.В., доктор історичних наук
БУЙСЬКИХ А.В., доктор історичних наук
ГЛАДКИХ М.І., доктор історичних наук
ГОЛОД Р., професор (США)
ЗАЛІЗНЯК Л.Л., доктор історичних наук
КАЗАНСЬКИЙ М., доктор хаб. (Франція)
КРИЖИЦЬКИЙ С.Д., член-кореспондент НАН України
МОЦЯ О.П., член-кореспондент НАН України
ОТРОЩЕНКО В.В., доктор історичних наук
ПЕТРАУСКАС О.В., кандидат історичних наук
СИТНИК О.С., доктор історичних наук
СКОРИЙ С.А., доктор історичних наук
СОРОЧАН С.Б., доктор історичних наук
ТЕРПИЛОВСЬКИЙ Р.В., доктор історичних наук
ХОХОРОВСКІ Я., доктор хаб. (Польща)
ЧАБАЙ В.П., член-кореспондент НАН України
Адреса редакції: Україна, 04210, Київ 210,
пр-п. Героїв Сталінграда, 12
Тел.: (380-44) 254-11-38
Факс: (380-44) 418-33-06
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
http://www.iananu.kiev.ua/archaeology1/index.html

ARCHAEOLOGY

is a journal discussing problems of archaeology and ancient history of Ukraine. It presents articles on ancient history and archaeology from Savagery till Middle Ages, publications of new materials and research results regarding monuments situated on the territory of Ukraine and abroad, biographic materials, reviews, chronicles. For the benefit of historians, local lore researchers, teachers, students of historical departments, everybody interested in the ancient history of Ukraine.

Founded: 1989
Problems: Archeology and Ancient History
ISSN: 0235-3490
Mass Media Registration Certificate: КВ №432 of 23.02.1994
Frequency: Quarterly
Language: Ukrainian, Russian, English
Founder and Publisher: Institute of Archaeology NAS of Ukraine
Editor-in-Chief: TOLOCHKO P.P., Academician of the NAS of Ukraine
Deputy Editor-in-Chief: IVAKIN G.Yu. Corresponding Member of the NAS of Ukraine
Executive Secretary: GAVRYLYUK N.O., Doctor of Historical Sciences
Editorial Board: BARAN V.D., Corresponding Member of the NAS of Ukraine
BOLTRYK Yu.V., Candidate of Historical Sciences
BOROFFKA N., Dr. Hab. (Germany)
BRUYAKO I.V., Doctor of Historical Sciences
BUYSKYH A.V., Doctor of Historical Sciences
CHABAI V.P., corresponding member of NAS Ukraine
CHOCHOROWSKI J., Professor, Dr. Hab. (Poland)
HOLOD R., Professor (USA)
KAZANSKI M., Dr. Hab. (France)
KRYZHYTSKYI S.D., Corresponding Member of the NAS of Ukraine
MOTSYA O.P., Corresponding Member of the NAS of Ukraine
OTROSHCHENKO V.V., Doctor of Historical Sciences
PETRAUSKAS O.V., Candidate of Historical Sciences
SYTNYK O.S., Doctor of Historical Sciences
SKORYI S.A., Doctor of Historical Sciences
SOROCHAN S.B., Doctor of Historical Sciences
TERPYLOVSKYI R.V., Doctor of Historical Sciences
ZALIZNYAK L.L., Doctor of Historical Sciences
Address: Ukraine, 04210, Kyiv 210
Heroiv Stalinhrada Av., 12
Tel.: (380-44) 254-11-38
Fax: (380-44) 418-33-06
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
http://www.iananu.kiev.ua/archaeology1/index.html

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Legio Historica
Проєкт створений студентами та випускниками історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка як відповідь на міфи, фейки та фальсифікації від тих, хто "дізнався правду". Команда проєкту поєднує фаховість із крутими форматами, які дозволять вам дізнаватись про минуле із захопленням.

YouTube-канал "Твоя підпільна гуманітарка"
Цей проєкт не є власне історичним, а розглядає ширше коло гуманітарних питань. Та для тих, хто прагне вивчати історію в ширшому контексті, — неабияка знахідка, адже тут і про розвиток української мови, літератури, культури в найрізноманітніших проявах.

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія"