Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологія і давня історія України, 2019, 3 (32)

Статті / Articles
Вотякова, О. Л. Техніко-типологічний аналіз матеріалів з розкопу ІІ стоянки Королево ІІ на Закарпатті (5—17) Votiakova, O. L. Techno-Typological Anaiysis of Materials of the Excavation II from Korolevo II Site in Transcarpathia
Усик, В. І., Кулаковська, Л. В., Нігст, Ф., Герасименко, Н. П. Королево ІІ: до питання про епіграветський технокомплекс (шар 0) та культурностратиграфічну колонку стоянки (18—36) Usik, V. I., Kulakovska, L. V, Nigst, Ph., Gerassimenko, N. P. Korolevo II: to the Question of the Epigravettian Technocomplex (Layer 0) and the Cultural-Stratigraphic Sequence of the Site
Пічкур, Є. В. Складові кременевої індустрії Кукутень-Трипільської спільноти: видобуток і поширення кременю (37—48) Pichkur, Ye. V. Components of the flint made industry of the Cucuteni-Trypillian community: extraction and distribution of flint
Лысенко, С. Д. Материалы комаровской и сосницкой культур в экспозиции Археологического музея Института археологии НАН Украины (49—62) Lysenko, S. D. The materials of the Komarovo and Sosnitsa cultures in the exposition of the Archaeological Museum of the Institute of Archeology of the NAS of Ukraine
Кравченко, Е. А. Чи могли бути поховані у Переп’ятисі господарями Хотівського городища? (63—75) Kravchenko, E. A. Could Owners of Perep’yatykha be the Lords of the Hillford of Khotiv?
Клочко, Л. С. Образи жінок у мистецтві північного Причорномор’я як джерело для реконструкції костюмів скіф’янок (76—89) Klochko, L. S. The Images of Women in the Art of Northern Pontic Region as the Source for Reconstruction of Female Scythian Costumes
Кисленко, Г. О. Локальні та міжрегіональні типи намистин з жіночих пізньосарматських поховань Східноєвропейського степу (90—99) Kyslenko, H. O. Local and Interregional Types of Beads from Late Sarmatian Female Burials in the Steppe of Eastern Europe

Публікація археологічних матеріалів / Publications of archeological material
Васильєв, П. М., Дудник, Д. В. Верхньопалеолітична стоянка Пушкарі ІІІ (100—110) Vasyliev, P. M., Dudnyk, D. V. Upper Paleolithic site Pushkari III
Кулаковська, Л. В., Усик, В. І., Езартс, П., Пірсон, С., Кононенко, О. М., Нігст, Ф. Верхньопалеолітична стоянка Кормань 9 (111—125) Kulakovska, L. V., Usyk, V. I., Haesarts, P., Pirson, S., Kononenko O. M., Nigst, Ph. The Upper Paleolithic Site Korman’ 9
Ганощенко, В. В., Володарець-Урбанович, Я. В. Скарб кола Мартинівки з Правих Солонців Херсонської області (126—150) Hanoshenko, V. V., Volodarets-Urbanovich, Ya. V. Treasure of Martynivka type from the village of Pravi Solontsi in Kherson region
Зоценко, І. В., Васильєва, М. А., Січінава, Д. В. Нова епіграфічна пам’ятка давньоруського часу з околиці Києва (151—154) Zotsenko, I. V., Vasylieva, M. A., Sichinava, D. V. New epigraphic find of Kyiv Rus’ time from the outskirts of Kyiv
Сапожников, І. В., Сінельніков, О. С. Перші археологічні дослідження османського Татарбунарського замку (155—164) Sapozhnykov, І. V., Sinel’nikov, O. S. First Archeological Investigations of Osmanian Castle in Tatarbunary

Археологія і природничі науки / Archaeology and natural sciences
Корохіна, А. В., Колода, В. В. Матеріали доби пізньої бронзи з поселення Мохнач П (165—175) Korokhina, A. V., Koloda, V. V. Artifacts of the Late Broze Age from Mokhnach П settlement
Горбаненко, С. А., Толкачов, Ю. І. Зерно з Меджибожа (176—183) Gorbanenko, S. A., Tolkachov, Yu. I. Grain from Medjybizh

Міжнародне співробітництво / International cooperation
Біляєва, С. О., Кулаковська, Л. В., Фіалко, О. Є. Україна — Туреччина: грані співробітництва (184—194) Bilіaieva, S. O., Kulakovska, L. V., Fialko, O. Ye. Ukraine — Turkey: the verges of cooperation

Історія Інституту археології / History of the Institute of Archeology
Кузьмищев, О. Г. Э. Р. фон Штерн и создание северопричерноморской школы античной археологи (195—207) Kuzmishchev, A. H. E. R. von Stern and the Creation of the Northern Black Sea School of Ancient Archaeology
М. Ф. Болтенко. Автобіографія (упоряд. Л. В. Кулаковська) (208—201) M. F. Boltenko. Autobiography (compiler L. V. Kulakovska)
М. Я. Рудинський. До відділу кадрів АН УРСР (упоряд. Л. В. Кулаковська) (211—215) M. Ya. Rudynsky. To the Personnel Department of the Academy of Sciences of the USSR (compiler L. V. Kulakovska)

Перейти до перегляду випуску / Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Історичний вебінар \ Historical Webinar
Канал презентує тематичні доповіді фахових істориків, конференції, огляд книжок та історичних фільмів, що висвітлюють, насамперед, різні періоди історії України, Польщі, РФ, інших держав Центральної та Східної Європи, питання українсько-польських, українсько-білоруських та українсько-російських взаємин.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

YouTube-канал "Світлотінь"
Проєкт, який популяризує історію України і світу та зосереджений здебільшого на XX столітті. На youtube-каналі проєкту Ви знайдете добірку відео про те, якою була Україна сто років тому. Досить часто розглядаються певні етнографічні цікавинки України. Також розглянуті важливі аспекти всесвітньої історії.

LIKБЕЗ. Історичний фронт
Метою проєкту є популяризація історії України у найрізноманітніших форматах, оскільки саме адекватне бачення минулого є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни. Початковою мотивацією для створення проєкту стала інформаційна протидія російській пропаганді, в якій історична риторика займає дуже вагоме місце.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"