Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологія і давня історія України, 2023, 4 (49)

Статті | Articles

Козюба, В. К. Літописна Сітомля в Києві (до проблеми локалізації) (5—30) Koziuba, V. K. Annalistic Sitomlya in Kyiv (the issue of localization)

Чміль, Л. В. Олександр Петрович Оглоблин і Поліські експедиції 1932 і 1936 років (31—43) Chmil, L. V. Oleksandr Ohloblyn and the Polissian Expeditions of 1932 and 1936

Тарасенко, І. Г. До історії археологічного вивчення долини р. Молочна у 1950-ті рр. (44—66) Tarasenko, І. H. To the History of the Archaeological Study of Molochna River’s Valley in the 1950s

Персоналії | Life history

Петегирич, В. М. Лев Чачковський і його рукописна праця про Теребовлю (67—70) Petehyrych, V. M. Lev Chachkovsky and his Manuscript on Terebovlya

Корпусова, В. М. Феномен В. П. Петрова: творчість і доля (71—93) Korpusova, V. M. The Phenomenon of V. P. Petrov: Creativity and Fate

Плешивенко, А. Г. Мій Бодянський. Спогади та застиглі кадри (94—102) Pleshivenko, A. G. My Bodyansky. Memories and Stopped Shots

Бузько, О. В., Саєнко, В. М. Повоєнні листи Ірини Фабриціус до Марії Вязьмітіної (1950— 1960-і рр.) (103—117) Buzko, О. V., Sayenko, V. M. Postwar letters from Iryna Fabrytsius to Mariia Viazmitina (1950— 1960s)

Музейні колекції | Museum collections

Діденко, С. В., Куценяк, О. Я., Полідович, Ю. Б. Бронзові бляхи у вигляді голови лева зі скіфських комплексів лісостепового дніпровського Правобережжя (118—128) Didenko, S. V., Kutsenyak, O. Ya., Polidovych, Yu. B. The Lion Head Shaped Bronze Plates from Scythian Assemblages of the Forest-Steppe of Dnipro Right Bank

Полідович, Ю. Б., Величко, Є. О. Кургани скіфського часу поблизу с. Великі Будки в Посуллі: архівні дані та музейні колекції (129—144) Polidovych, Yu. B., Velychko, E. O. Barrows of Scythian Age near Velyki Budky Village in Sula River Basin: Archival Data and Museum Collections

Володарець-Урбанович, Я. В. Візантійська пряжка із c. Піски в Середньому Посуллі (145—154) Volodarets-Urbanovych, Ya. V. The Byzantine Buckle from Pisky Village in the Middle Sula Valley

Портрет епохи | Epoch portrait

Скрида, В. В., Скирда, І. М. Учасники ХІІ Археологічного з’їзду в Харкові: колективний портрет (155—167) Skryda, V. V., Skyrda, I. M. Participants of the 12th Archaeological Congress in Kharkiv: a Collective Portrait

Бузько, О. В., Роде, М. Спільнота в зображеннях: архівні джерела до життєпису Хведора Вовка (168—184) Buzko, О. V., Rohde, M. Community in images: archival sources on the biography of Khvedir Vovk

Незвичайні знахідки | Unusual findings

Вступ (185) Introduction

Бондаренко, Д. В., Смирнов, О. І., Смирнов, Л. І., Кузовков, В. В. Колективне поховання досліджене на Березані в контексті середньовічної історії острова (186—207) Bondarenko, D. V., Smyrnov, О. І., Smyrnov, L. І., Kyzovkov, V. V. Collective Burial researched on Berezan’ in the Context of the Medieval History of the Island

Назарова, Т. O., Рудич, Т. О. Краніологічний матеріал з колективного поховання доби середньовіччя з острова Березань (208—221) Nazarova, T. O., Rudych, T. O. Cranial Material from a Medieval Collective Burial on Berezan Island

Козак, О. Д. Antemortem, perimortem, postmortem. Незвичайне захоронення на Березані (222—239) Kozak, O. D. Antemortem, perimortem, postmortem. Odd burial on the Island of Berezan

Пам’яткознавство | Site studies

Аксьонов, В. С. Верхньосалтівський археологічний комплекс: історія дослідження, спроби музеєфікації, сучасний стан (240—251) Aksonov, V. S. Verkhny Saltiv Archaeological Complex: History of the Research, Attempts of Museumification, Current Situation

Томашевський, А. П. Новітні підходи та методики в науковому археологічному пам’яткознавстві Овруцького проекту (252—277) Tomashevski, A. P. The Newest Approaches and Methods in the Scientific Archaeological Study of Sites of Ovruch Project

Хроніка | Chronicle

Відейко, М. Ю. Конференція Археологічна спадщина між Карпатами та Кавказом (278—280) Videiko, M. Yu. Archaeological heritage between Carpathians and Caucasus

Пам’яті Колеги (281—282) In memoria of Colleague

Перейти до перегляду випуску | Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

YouTube-канал "Реальна історія"
Ведучий каналу Акім Галімов створює невеликі відео на важливі історичні теми, якими спекулює росія.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

YouTube-канал "Локальна історія"
Сам проєкт стартував у 2013 р., а з 2018 р. має низку відеопроєктів про минуле України та світу. Тут ви знайдете багато різних "подкастів" та "списків відтворення" про різні аспекти життя, історії та археології України. На каналі виступають різні дослідники, а також є розділі щодо "усної історії" — свідчення живих очевидців різних подій.

YouTube-канал "Твоя підпільна гуманітарка"
Цей проєкт не є власне історичним, а розглядає ширше коло гуманітарних питань. Та для тих, хто прагне вивчати історію в ширшому контексті, — неабияка знахідка, адже тут і про розвиток української мови, літератури, культури в найрізноманітніших проявах.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"