Мироненко Людмила Володимирівна

МИРОНЕНКО Людмила Володимирівна (6.03.1990). Закінчила бакалаврат Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка у 2011 р. Після того була зарахована до магістерської програми «Археологія та давня історія України» Національного університету «Києво-Могилянська академія», яку успішно завершила в 2013 р. У цьому ж році вступила до аспірантури Інституту археології НАН України. Працювала науковим співробітником Центру археології Північного Лівобережжя імені Д. Я. Самоквасова (2013), бібліотекарем ІІ категорії Наукової бібліотеки НаУКМА (2013), а після завершення аспірантури у 2016 р. лаборантом, молодшим науковим (2016) та науковим співробітником (2017) відділу Наукові фонди Інституту археології НАН України.

З 2008 р. і по теперішній час постійний учасник Батуринської міжнародної українсько-канадської археологічної експедиції, де пройшла шлях від практиканта-землекопа до начальника розкопу. Також постійно приймає участь в археологічних експедиціях на поселенні Шестовиця (2009—2012), Виповзів (2010 — по теперішній час) та м. Седнів (з 2015).

Захистила кандидатську дисертацію «Керамічний комплекс Батурина XVII — початку XVIII ст.» у 2017 р., у цьому ж році отримала науковий ступінь кандидата історичних наук.

У 2018 р. пройшла стажування по програмі Польської комісії у справах ЮНЕСКО на базі Варшавського університету (Польща).

До сфери наукових інтересів (XVII—XVIIІ ст.) входить матеріальна культура доби пізнього середньовіччя та раннього модерну Північного Лівобережжя, у першу чергу різноманітні категорії керамічних виробів (посуд, кахлі, дрібна керамічна пластика).

Автор 27 наукових праць та розділу колективної монографії, присвяченої матеріальній культурі Батурина XVII—XVIIІ ст.

Дивитись на Google Scholar: scholar.google.com.ua.

Дивитись на Academia.edu: rambler.academia.edu.

Ви знаходитесь тут: Про нас Керівні органи