Археологія, 2015, № 4, Зміст / Content

Статті / Articles

Іванова С.В. Культурно-історичні процеси в Північно-Західному Причорномор’ї (кінець IV—III тис. до н. е.) / Ivanova S.V. Cultural and Historic Processes in North-West Area of the Black Sea (the late 4th and the 3rd millennia BC) (3—21)

Крижицький С.Д. Основні підсумки розкопок у маловивчених частинах Ольвійського городища / Kryzhytskti S.D. Main Results of Archaeological Prospecting in Less Studied Areas of Olbian Hill-fort (21—34)

Колесниченко А.М., Савельєв О.К. Склянки з написом KATAXAIPE KAI EYФPAINOY із розкопок Тіри та проблема їх походження / Kolesnychenko A.M., Savelyev O.K. Beakers with Inscriptions KATAXAIPE KAI EYФPAINOY from Tyras and the Issue of Their Origin (34—45)

Колода В.В. Житла роменського городища Водяне / Koloda V.V. Dwellings at Vodiane, a Romny Culture Hill-fort (46—61)

Голубєв А.М. Еволюція клинкової зброї кочівників раннього середньовіччя / Holubiev A.M. Evolution of Blade Weapons of the Early Mediaeval Nomads (62—76)

Публікації археологічного матеріалу / Publications of Archaeological Materials

Бабенко Л.І., Шелехань О.В. Кинджали з сегментоподібним перехрестям у зібранні Харківського історичного музею / Babenko L.I., Shelekhan O.V. Daggers with Segment-shaped Crossguards in the Collection of Kharkiv Historical Museum (77—91)

Виногродська Л.І., Калашник Є.С. Керамічний посуд пізньосередньовічної Вінниці (за матеріалами археологічних досліджень у 2013 р.) / Vynogrodska L.I., Kalashnyk Ye.S. The Ceramic Pottery of Late Medieval Vinnytsa (on the materials from archaeological excavations in 2013) (91—108)

До історії стародавнього виробництва / To the History of Ancient Crafts

Пуголовок Ю.О., Горбаненко С.А., Сергєєва М.С., Яніш Є.Ю. Палеоекологія околиць Глинського археологічного комплексу ХІІІ—ХІV ст. / Puholovok Yu.A., Gorbanenko S.A., Serheieva M.S., Yanish Ye.Yu. Palaeoecology of Hlynske Archaeological Assemblage Vicinity in the 13th and 14th centuries (109—128)

Історія науки / History of Science

Яненко А.С. Гурток антропології та передісторії Кабінету антропології ім. Ф. Вовка / Yanenko A.S. Circle of Anthropology and Prehistory of F. Vovk Cabinet of Anthropology (129—139)

Хроніка / News Review

Відейко М.Ю. На східній межі старої Європи / Videiko M.Yu. At the Old Europe’s Eastern Border (140—142)

Світлої пам’яті Володимира Андрійовича Ромашка / To the Blessed Memory of Volodymyr Andriyovych Romashko (142—144)

Національний конгрес українських керамологів «Українська керамологія в контексті викликів ХХІ століття» / National Congress of Ukrainian Ceramologists «Ukrainian Ceramology in the Context of Challenges of the 21st Century» (145—146)

Наші автори / Our Authors (147)

Список скорочень / Abbreviations (148)

Алфавітний покажчик змісту журналу «Археологія» за 2015 р. / Index of Publications in «Archaeology» Journal in 2015 (149—150)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 2015, № 4»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
На сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 2015, № 4, Зміст / Content