Археологія, 2015, № 2, Зміст / Content

Статті / Articles

Залізняк Л.Л. Фінальний палеоліт — доба кардинальних змін / Zalizniak L.L. The Final Palaeolithic Period, an Epoch of Revolutionary Changes (3—18)

Товкайло М.Т., Фоменко В.М. Ґард — могильник маріупольського типу на Південному Бузі / Tovkailo M.T., Fomenko V.M. Gard, Mariupol Type Burial Ground at the South Buh Area (18—33)

Пробийголова О.С., Красильніков К.І. Гончарні печі фіналу доби бронзи на Донецькому кряжі / Probyiholova O.S., Krasylnikov K.І. Pottery Kilns of the Final Bronze Age in Donetsk Ridge Area (34—45)

Івченко А.В. Ольвійський земляний склеп елліністичного часу / Ivchenko A.V. Olbian Ground Vault of the Hellenistic Period (46—54)

Харламова А.О. Підбійні поховання кочівників ХІІ—ХІІІ ст. на Сіверському Дінці / Kharlamova A.O. Undercut Burials of the 12 th and 13 th centuries Nomads in the Siverskyi Donets Area (54—65)

Моця О.П. Середньовічні порти Східної Європи: деякі відмінності на річках і морях / Motsia O.P. Mediaeval Ports in Eastern Europe: Certain Differences at Rivers and Seas (66—78)

Публікації археологічного матеріалу / Publications of Archaeological Materials

Хомчик М.А., Бут Ю.П. Поліхромні (акварельні) пеліки IV—III ст. до н. е. з Пантикапея зі збірки НМІУ / Khomchyk M.A., But Yu.P. The 4th and 3rd centuries BC Polychromous (Aquarelle) Pelikai from Pantiсapaeum in the NMHU Collections (79—83)

Аксьонов В.С. Поховання 529 Нетайлівського могильника / Aksionov V.S. Burial 529 at Netailivka Burial Ground (84—91)

Володарець-Урбанович Я.В. Браслети V — першої половини VIІI ст. з Полтавщини: нові знахідки / Volodarets-Urbanovych Ya.V. Bracelets of the Period from the 5th to the first half of the 8th centuries from Poltava Region: New Finds (92—107)

Готун І.А., Казимір О.М., Шахрай Д.О. Пам’ятка середньовічної металопластики з околиці Києва / Hotun I.A., Kazymir O.M., Shakhrai D.O. Monument of Mediaeval Metal Plastics from Kyiv Suburbs (108—115)

До історії стародавнього виробництва / To the History of Ancient Crafts

Крутілов В.В. Керамічні печі з Борисфена середини VI ст. до н. е. / Krutilov V.V. Ceramic Kilns of Borysthenes in the 6th century BC (116—124)

Матера М. Вторинне використання кераміки скіфами Нижнього Подніпров’я (за матеріалами Кам’янського городища) / Matera M. Recycling Ceramics by the Scythians of the Dnipro Lower Region (based on the materials of Kamianka hill-fort) (125—136)

Історія науки / History of Science

Костенко А.В. Археологічний музей В.І. Гошкевича (1890—1898 рр.) / Kostenko A.V. Archaeological Museum of Hoshkevych V.I. (1890—1898) (137—147)

Хроніка / News Review

Рудь В.С., Косаківський В.А. До 90-річчя Павла Івановича Хавлюка / Rud V.S., Kosakivskyi V.A. To the 90 th Anniversary of Pavlo Ivanovych Khavlyuk (148—152)

Хохоровський Я., Скорий С.А. Пам’яті професора Марека Гедля (30.06.1934–26.09.2014) / Khokhorovskyi Ya., Skoryi S.A. In the Memory of Professor Marek Gedl (30.06.1934–26.09.2014) (153—156)

Наші автори / Our Authors (157)

Список скорочень / Abbreviations (158)

Перейти до перегляду збірника «Археологія, 2015, № 2»

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія" Археологія, 2015, № 2, Зміст / Content