Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Наукові записки Інституту історії матеріальної культури, 1935, кн. 5—6, зміст

Академік М.Я. Марр (некролог) (3—8)

Коршак К.Фр. Землеробство давніх родових громад середнього Подніпров’я (9—64)

Мовчанівський Т. Чергові методологічні питання трипільської проблеми (65—86)

Дмитров Л. Проблема тортовиків в історії матеріальної культури (87—112)

Козубовський Ф. Первісна стоянка на р. Бакшалі коло с. Анетівки (113—123)

Мовчанівський Т. Райковецьке городище XI—XIII ст. (125—176)

Матеріали

Козубовський Ф. Нова палеолітична стоянка (177—181)

Польова археологічна робота Херсонського музею в 1931—1934 рр. (183—188)

Стефанович В. З археологічних розвідкових розкопок 1913 року в Києві (189—190)

Бібліографія

Петров В. З найновішої літератури про родовий лад у давніх германців. А.Д. Удальцов. Родовой строй у древних германцев. Известия ГАИМК, в. 107, Из истории западноевропейского феодализма, М.—Л., 1934, с. 7—27 (191—201)

Підоплічко І. М.А. Мензбир. Очерк истории фауны Европейской части СССР (от начала Третичной эры). Биомедгиз, 1934, М.—Л., с. 1—224, рис. 32, карт. 12 (201)

Нова закордонна література з історії матеріальної культури

Кардиш Н. E. Octobon. Le Mesolithique. Essai de classification ghronologique. XV-e Congres International d’Antrpologie et d’Archeologie Prehistorique. IV-e Session de L’instltut International d’Anthropogie. Portugal 21—30 septembre 1930. Txtrait (202)

Кардиш Н. Е. Octobon. La Question Nardenoisienne. Observatio sur les industries a microlithes le tardenoisien du tardenois et le tardenois et le tardenoisien francais. Extrait du Bulletin de la Societe Prencaise, № 3, Mars, 1933 (202—203)

Кардиш Н. Е. Octobon. Documents pour servir a letude du neolithique. Le precampignien ou campignien i. stanion pre campignienne de champlat, hameau de boujacourt (Aisne). Extrait du Bulletin de la Societe Prehistorique Franqaise, № 3, 1931 (202—203)

Коршак К. В. Миков. Предисторически селища и находки въ България. София, 1933, с. 183, 118 рисун. У тексті + 1 карта (203—204)

Дмитров Л. Silimirski Nadeusz. Osadnictwo I ruchy etniczne a klimat. Roczniki driejow spolecznych I gospodarczych (Annales d’histoire et economique) pod redakcia prof. Franciszka Bujaka I prof. Jana Rutkowskiego. Tom III, Rok 1934, Lvow, 1934, Odblitka (204)

Дзбановський Є. Dobrowolski Kalimierz. Wloscianskie rozporzadzenie ostatniej woli na podhalu w XVII i XVIII w. Studja I materjaly. W Krakowie. 1933. Polska Akademja Umiejetnosci. Prace Komisji Ethnografieznej, Nr. 15 (204)

Дзбановський Є. Расправе и грака. Книга 1. Уредио Веселин Чаікановиh. Београд, 1934, Срспеки Етнограски Зборник, книга L (205)

Підоплічка Поповъ Р. Пещерата Миризливка приносъ къмъ дилувиалната фауна и культура а дилувиальния човекъ България. Издания на Народния Археологически Музей. № 26. 1933. София. С. 1—74; 44 образа въ текста (205)

Хроніка

Сектор докласового суспільства Інституту історії матеріальної культури УАН (206—207)

Робота Інституту історії матеріальної культури УАН за 1934 рік (208—209)

Мовчанівський Т.М. Експедиційні роботи Інституту історії матеріальної культури в 1935 р. (209—210)

Коршак К. Археологічна виставка Інституту історії матеріальної культури УАН (210)

Акад. М.С. Грушевський (211)

Зміст (212)

Перейти до перегляду збірника «Наукові записки Інституту історії матеріальної культури, 1935, кн. 5—6»

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

YouTube-канал "Твоя підпільна гуманітарка"
Цей проєкт не є власне історичним, а розглядає ширше коло гуманітарних питань. Та для тих, хто прагне вивчати історію в ширшому контексті, — неабияка знахідка, адже тут і про розвиток української мови, літератури, культури в найрізноманітніших проявах.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

УКУЛЬТУРА / UCULTURE
Платформа для знайомства з українською культурою. Від професійних дослідників культури. Тут розповідають про українську культуру не через перелік дат, імен і фактів, а через історії про людей. Про що вони мріяли, яким був їхній побут, якими цінностями вони керувалися, що їх надихало. І головне, разом шукаємо відповідь на питання — як ці історії впливають на нас і визначають наше сьогодення.

Архів випусків журналу «Археологія» (з 2008 р.)
на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека ХрАМ, ЗапВУАК, НЗІІМК, АП УРСР, КСИАУ