Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологічні відкриття в Україні, 1994—1996, зміст

Беляева С.А., Якубов В.Н. Турецкая фаянсовая и фарфоровая посуда XVI—XVIII вв. из раскопок Очакова в 1994 году (7—8)
Беляева С.О., Корпусова В.М., Сміленко А.Т., Якубов В.М. Розкопки в місті Очакові в 1994 році (9)
Бессонова С.С., Скорый С.А., Романюк В.В. Раскопки Мотронинского городища в 1994 году (10—11)
Бессонова С. С., Романюк В.В., Тимошенко С.В. Раскопки на Мотронинском городище в 1995 году (12)
Бессонова С.С. Раскопки на Мотронинском городище в 1996 году (13—14)
Благовещенский Ю.И. Охранные раскопки поселения Черняховской культуры у села Беленькое Запорожской области в 1994 году (14)
Бузян Г.М. Розкопки на поселенні трипільської культури поблизу хутора Комуна на Переяславщині в 1994 році (15—16)
Валькова Т.П., Сохацкий В.В. Исследования на Черниговском грунтовом некрополе в 1994 году (16—18)
Гавриленко І.М. Робота на мезолітичному поселенні В’язівок на Посуллі в 1994 році (18)
Гавриленко І.М., Левченко Д.І., Супруненко О.Б. Розвідки у Хоролі в 1994 році (19)
Гаврилов А.В. Исследования античного поселения у села Новопокровка и археологические разведки в Кировском районе республики Крым в 1994 году (19—26)
Главенчук А.В. Розкопки стоянки Анетівка-2 в 1994 році (26—28)
Готун І.А., Лисенко С.Д., Семенюк Н.В. Розкопки багатошарового поселення Велика Снітинка-IV в 1996 році (28—29)
Гребенников Ю.С. К вопросу о фрако-киммерийских связях (29—30)
Гребенников Ю.С., Горбенко К.В. Исследования поселения «Дикий Сад» в 1994 году (30—31)
Гумашьян С.В. Исследования на территории крепости Измаил в 1994—1996 годах (31—33)
Денисюк В.Л. Розвідки в Коростенському районі на Житомирщині в 1994 році (33—35)
Диханов В.Я. Розкопки пізньопалеолітичної стоянки Анетівка-22 в 1994 році (36—37)
Довгань П.М. Розвідки на Львівщині (37—38)
Жиронкина О.Ю., Крыганов А.В., Цитковская Ю.И. Исследования Нетайловского могильника в 1994 году (38—39)
Журавлев О.П., Маркова Е.В. Остеологические материалы из поселения Молюхов Бугор (40—43)
Журавльов О.П. Остеологічні матеріали з поселення Діброва (43—45)
Захар’єв В.А. Третій сезон досліджень у Сокільці (46)
Захар’єв В.А. П’ятий сезон досліджень у Сокільці (46—47)
Зеленко С.М. Подводные разведки на юго-восточном побережье Крыма в 1994 году (47—50)
Каприцын И.И. Исследования могильника Мамай Сурка в 1994 году (51)
Колибенко О.В. Розкопки на дитинці та «Окольному граді» Переяслава в 1994 році (51—53)
Колода В.В. Дослідження Вовчанського городища салтівської культури в 1994 році (53—54)
Колода В.В. Исследования в Верхнем Салтове в 1996 году (54—56)
Колосов Ю.Г., Степанчук В.Н., Барышников Г.Ф. Работы Крымской палеолитической экспедиции в ИА НАНУ 1995 году (56—59)
Крыганов А.В. Археологические разведки на Харьковщине в 1995—1996 годах (59—61)
Куриленко В.Е. Робота експедиції Мезинського археологічного музею (61—62)
Кухарчук Ю.В. Розвідки на Роменщині в 1995 році (62—65)
Кухарчук Ю.В. Розвідувальні роботи на Роменщині в 1996 році (66)
Куштан Д.П. Матеріали розвідок з поселення доби пізньої бронзи Чапаївка-8 (66—69)
Куштан Д.П., Дєткін А.В. Матеріали пізньої бронзи з острова Самовиця (69—71)
Латуха Т.И. Археологическая карта Среднего Поросья (по материалам охранных разведок 1976—1980 годов) (71—78)
Лисенко С.Д., Головешко П.А. Розвідки на Фастівщині в 1994—1995 роках (78—82)
Лисенко С.Д., Сімановський В.О. Багатошарова пам’ятка Нові Петрівці-1 (83—84)
Лысенко С.Д. Каменные топоры из фондов Фастовского краеведческого музея, Трипольского музея и педуниверситета им. Драгоманова (84—85)
Лысенко С.Д., Лысенко С.С. Исследования на могильнике Малополовецкое-3 в 1994 году (86—88)
Лысенко С.Д., Моргаенко К.А., Лысенко С.С. Исследования на могильнике Малополовецкое-3 в 1995 году (88—92)
Лысенко С.Д., Лысенко С.С., Головешко П.А., Бабенко Р.В. Исследования на могильнике Малополовецкое-3 в 1996 году (92—96)
Лысенко С.Д., Лысенко С.С., Полищук С.С. Исследования позднетрипольского поселения у села Малая Снетинка на Фастовщине в 1994 году (97—98)
Мартиненко А.І. Розкопки південно-західної ділянки Ніконія Одеським державним університетом в 1994 році (99)
Мацкевий Л.Г. Дослідження Львівської обласної експедиції у 1996 році (99—101)
Мацкевий Л.Г. Роботи Прикарпатської, Городоцької і Львівської обласної експедицій (101—102)
Мовчан I.I., Боровський Я.Є., Климовський С.І. Дослідження Старокиївської експедиції по вулиці Велика Житомирська в 1994 році (103—104)
Мовчан І.І., Боровський Я. Є, Климовський С.І., Гончар В.М. Щекавицький могильник у Києві (104—105)
Мовчан І.І., Боровський Я. Є., Климовський С.І. Дослідження трипільського поселення і давньоруських укріплень у Києві в 1996 році (105—106)
Моця О.П., Готун І.А., Коваленко В.П., Петраускас А.В., Шевцова Л.В. Дослідження поселення Автуничі в 1994 році (106—108)
Моця О.П.,Готун І.А., Коваленко В.П., Шевцова Л.В., Петраускас А.В. Роботи Дніпровської давньоруської експедиції в 1995 році (109—110)
Моця О. П., Готун І.А., Коваленко В.П. Десятий сезон досліджень давньоруського селища Автуничі (111—112)
Мурзін В.Ю., Ролле P., Скорий С.А. Археологічні дослідження спільної українсько-німецької експедиції у Більську в 1994 році (112—115)
Назаров В.В., Паньков С.В. Раскопки на острове Березань в 1994 году (115)
Нераденко Т.М. Розкопки на Молюховому Бугрі в 1994 році (116—118)
Нефедов В.В. Гидроархеологические исследования в реке Днепр у острова Хортица в 1994 году (118—119)
Оленковський М.П. Розвідки у Нижньодніпровському регіоні в 1994 році (119—120)
Орлов Р.С., Стародуб О.В. Дослідження пізньосередньовічного Василькова на Київщині в 1994—1995 роках (120—121)
Парацій В.М. Укріплення XVIII ст. біля села Велика Снітинка (121—122)
Пелещишин М.А. Дослідження поселень висоцької культури на Розточчі в 1993—1994 роках (123—125)
Петраускас О.В. Розкопки могильника черняхівської культури біля села Велика Бугаївка на Київщині у 1996 р. (125—127)
Петрунь В.Ф. Археолого-петрографічні дослідження в Східному Приазов’ї (128—129)
Піструїл І.В. Розкопки стоянки Анетівка-13 в 1994 році (129—130)
Плешивенко А.Г., Тихомолова И.Р., Попандопуло З.Х. Археологические исследования Запорожского областного краеведческого музея в 1994 году (130—131)
Приходнюк О.М., Вакуленко Л.В. Археологічні дослідження Пастирської експедиції в 1995 році (131—133)
Рижов С.М. Трипільське поселення біля села Глибочок (133—135)
Романюк В.В. Разведки в Таращанском районе в 1994 году (136—137)
Руденок В.Я., Новик Т.Г. Дослідження плінфовипалювальної печі у Чернігові в 1994 році (137—138)
Руденок В.Я., Новик Т.Г., Семенюк Н.В. Дослідження пізньосередньовічної каплиці Іллінського монастиря у Чернігові в 1994 році (139)
Рудий В.А. Розвідки на Розточчі в 1994 році (139—140)
Савко О.Т. Нові поселення ранньозалізного віку у селі Суботові Черкаської області (140—141)
Сиволап М.П. Розкопки могильника Черкаси-Центр в 1994 році (141—142)
Скорый С., Хохоровски Я., Григорьев В., Ридзевски Я. Работы украинско-польской экспедиции у села Рыжановка на Черкащине в 1996 году (142—143)
Сохацкий В.В. Жилище послемонгольского времени с поселения в урочище «Яловщина» близ Чернигова (143—145)
Степанчук В.Н. Новые памятники мезолитического времени на юге Черкасской области (145—146)
Степанчук В.Н. О исследованиях палеолита в Крыму в 1994 году (146—148)
Строкова Л.В. Гончарські клейма з Вишгорода (148—164)
Тарабукін О.О. Розвідки на Житомирщині в 1994 році (165—167)
Терпиловський Р.В., Ситий Ю.М., Шекун О.В. Розкопки ранньослов’янського поселення Олександрівка-І біля Чернігова в 1994 році (168—169)
Терський С. Багатий будинок золотоординського часу на городищі у Пересопниці (169—170)
Титова О.М., Бойко В.Я. Розкопки на Олешківсвкій Січі в 1994 році (170—171)
Фокеев М.М., Русев Н.Д. Раскопки у озера Катлабух в 1995—1996 годах (171—172)
Чайка P.M. Розкопки на дитинці городища Листвин на Волині в 1994 році (173—174)
Човнык А.В., Стрихань М.Н. Реставрация сосуда из раскопок в Киеве (174—175)
Шекун О.В., Ситий Ю.М. Охоронні розкопки в Чернігові в 1994 році (176)
Шилов Ю.А. Исследования у Староселья в 1994 году (177—179)
Шишкин Р.Г., Петраускас О.В. Работы археологической экспедиции КГПУ на Правобережной Киевщине в 1994 году (179—180)
Шовкопляс Г.М. Вишгород і його замовчувані дослідники (181—185)
Якубенко О.О. Нове пізньотрипільське поселення Шебутинці на середньому Подністров’ї (185—188)
Література (189—192)
Покажчики (193—197)
Список скорочень (198)

Перейти до перегляду збірника «Археологічні відкриття в Україні, 1994—1996»

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Legio Historica
Проєкт створений студентами та випускниками історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка як відповідь на міфи, фейки та фальсифікації від тих, хто "дізнався правду". Команда проєкту поєднує фаховість із крутими форматами, які дозволять вам дізнаватись про минуле із захопленням.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

YouTube-канал "Твоя підпільна гуманітарка"
Цей проєкт не є власне історичним, а розглядає ширше коло гуманітарних питань. Та для тих, хто прагне вивчати історію в ширшому контексті, — неабияка знахідка, адже тут і про розвиток української мови, літератури, культури в найрізноманітніших проявах.

YouTube-канал "Локальна історія"
Сам проєкт стартував у 2013 р., а з 2018 р. має низку відеопроєктів про минуле України та світу. Тут ви знайдете багато різних "подкастів" та "списків відтворення" про різні аспекти життя, історії та археології України. На каналі виступають різні дослідники, а також є розділі щодо "усної історії" — свідчення живих очевидців різних подій.

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

YouTube-канал "Реальна історія"
Ведучий каналу Акім Галімов створює невеликі відео на важливі історичні теми, якими спекулює росія.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека ХрАМ, ЗапВУАК, НЗІІМК, АП УРСР, КСИАУ