Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологічні відкриття в Україні, 1998—1999, зміст

Розділ 1. Археологічні дослідження 1998 р.

Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А., Козюба В.К., Поляков С.С., Чміль Л.В. Дослідження на території Михайлівського Золотоверхого монастиря у 1998—1999 pp. (5—6)
Горбов В.Н., Котова Н.С. Раскопки многослойного поселения в районе с. Раздольное (7)
Занкін А.Б., Юрченко С.Б. Дослідження церкви Різдва Богородиці в м. Рогатині Івано-Франківської області в 1998 p. (8—10)
Івакін Г.Ю., Гончар В.М., Сиром’ятніков O.K. Дослідження оборонних споруд XI—XVII ст. Копиревого кінця у 1998 р. (10—11)
Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Підсумки археологічного дослідження Успенського собору Києво-Печерської Лаври у 1998 р. (11—13)
Коваленко В.П., Моця О.П., Ситий Ю.М. Роботи Шестовицької експедиції 1998 року (13—14)
Кутайсов В.А., Павленков В.И. Раскопки античной Керкинитиды в 1997—1998 гг. (15—16)
Кутайсов В.А., Уженцев В.Б. Исследования городища Калос Лимен 1997—1998 гг. (16—17)
Куштан Д.П. Поселення доби пізньої бронзи Піонерське на Черкащині (17—19)
Лазоренко А.В., Рець С.К. Дослідження поселення пивихинської культури на горі Василиця (19—21)
Лысенко С.Д., Скиба А.В., Лысенко С.С., Басанский П.Л. Могильник эпохи поздней бронзы Кощиевка-4 (21—24)
Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Гончар В.М. Дослідження на провулку Рильському в Києві у 1998 році (25—26)
Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Климовський С.І. Дослідження “міста Володимира” давнього Києва (26—28)
Мовчан І.I., Боровський Я.Є., Климовський С.І., Гончар В.М., Сиром’ятников О.К. Нові дослідження стародавнього Києва (“місто Ярослава”) (28—31)
Мовчан І.І., Климовський С.І. Дослідження Китаївського городища та могильника (31—32)
Моця О.П., Готун І.А. Роботи 1998 р. на селищі в урочищі Коровель біля Шестовицького городища (32—34)
Приднев С.И. Охранные раскопки курганного некрополя Калос Лимена в 1997—1998 гг. (34—36)
Прищепа Б.А., Назаров В.В. Знахідка античної амфори на городищі в с. Торговище Млинівського району Рівненської області (36—37)
Пустовалов С.Ж. Результати вивчення башти XVI ст. на о. Мала Хортиця (Байда) (38—40)
Сагайдак М.А., Сергеєва М.С. Дослідження на київському Подолі у 1998 р. (40—42)
Скакун Н.Н. Новые данные о раскопках трипольского поселения Бодаки (42—43)
Супруненко О.Б., Терпиловський Р.В. Охоронні розкопки пізньозарубинецького поселення у Більську (43—44)
Терський С.В. Дослідження Поліської археологічної експедиції у басейні р. Стохід (44—46)
Терський С.В. Рятівні дослідження на території літописного Лучеська (46—47)
Тур В.Г. Археологические исследования средневекового христианского храма на горе Сююрю-Кая (Карадаг) (47—51)
Цвек О.В. Нові дослідження багатошарового поселення східнотрипільської культури Березівка на Південному Бузі (51—53)
Чернігова Н.В. Розкопки на Верхньосалтівському городищі в 1998 р. (53—54)
Швецов М.Л., Хозін С.Р., Івченко А.В., Дегерменджи С.М. Розкопки багатошарової пам’ятки Стариця на Сіверському Донці (54—56)
Якубенко О.О., Панченко Ю.В. Випадкові знахідки доби енеоліту — раннього залізного віку (56—58)
Ярмола О.В. Дослідження на Замковій горі в Білій Церкві у 1998 р. (58—59)
Безусько Л.Г., Томашевський А.П., Івакін Г.Ю. Попередні результати палінологічних досліджень 1998 р. у Києві (59—60)
Пашкевич Г.О. Палеоетноботанічне дослідження матеріалів з розкопок Михайлівського Золотоверхого монастиря в м. Києві (61—62)

Розділ 2. Археологічні дослідження 1999 р.

Бандуровский А.В., Буйнов Ю.В. Исследования курганов скифского периода в Харьковской области (63—66)
Андрух С.И. Раскопки экспедицией ЗГУ могильника Мамай-Гора (66)
Бабенко Р.В., Скиба А.В., Лысенко С.Д. Могильник и поселение тшинецкого времени у с. Великая Бугаевка (66—69)
Балакін С.А.,Козак О.Д. Поховальний комплекс у боковому вівтарі Успенського собору Києво-Печерської Лаври (69—70)
Берест Р.Я. Дослідження давньоруського селища в околиці села Підгородище на Львівщині (70—71)
Беляева В.И. Исследования Пушкаревских стоянок (72—73)
Беляєва С.О., Ерсой Б. Дослідження пам’яток османського часу у Північному Причорномор’ї (73)
Бузян Г.М., Павленко С.В. Нове поселення трипільської культури в с. Гребля поблизу Переяслава (74—75)
Бурдо Н.Б., Ковалюх М.М. Нові дані про абсолютне датування Трипілля В 1 (75—76)
Былкова В.П. Раскопки Белозерского поселения в 1999 году (76—77)
Ванчугов В.П., Никулицэ И.Т., Бруяко И.В., Быркэ В. Исследования фракийских памятников в Нижнем Подунавье в 1999 году (78)
Виноградов Ю.А., Бутягин А.М., Чистов Д.Е. Раскопки городища Мирмекий в сезоне 1999 года (79)
Дашевская О.Д., Голенцов А.С., Грацианская Л.И. Некоторые итоги раскопок городища Беляус (80—82)
Жаров Г.В., Коваленко В.П., Козаков А.Л. Нові дослідження на Чернігівському передгородді в 1998—1999 рр. (82—84)
Зеленко С.М. Кораблекрушение XII века вблизи Солдайи (84—87)
Зубарь В.М., Пиллингер Р., Сон Н.А. Раскопки некрополя Херсонеса на западням берегу Карантинной бухты 1998—1999 гг. (87—91)
Івакін Г.Ю., Балакін С.А., Сиромятников O.K. Дослідження Успенського собору Києво-Печерської Лаври 1999 p. (91—92)
Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А., Козюба В.К. Поляков С.Є., Чекановський А.А. Нова надбрамна церква XII ст. у Києві (92—94)
Клочко В.І., Ткачук Т.М. Скарб доби ранньої бронзи з с. Межигірці та питання походження сокир типу «Стубло» (94—95)
Коваленко В.П., Ситий Ю.М., Шекун О.В. Охоронні роботи на передгородді стародавнього Чернігова (96—97)
Козак Д.Н. Охоронні розкопки на багатошаровому поселенні на березі Хрінницького водоймища (97—98)
Колода В.В. Новые исследования Мохначанского городища (98—100)
Крыганов А.В. Продолжение раскопок Нетайловского могильика (100—101)
Круц В.О., Корвін-Піотровський О.Г., Чабанюк В.В. Дослідження в Тальянках (102—103)
Кулаковская Л.В. Межигорцы — многослойная верхнепалеолитическая стоянка на Днестре (104—105)
Кутайсов В.А., Уженцев В.Б. Археологические исследования городища Калос Лимен (105—106)
Кухарчук Ю.В. Роботи на місцезнаходженні Муховець I (106—108)
Ланцов С.Б., Голенко В.К., Труфанов А.А., Юрочкин В.Ю. Новые материалы к хронологии оборонительной системы Боспора (108—111)
Лейпунська Н.О. Основні підсумки робот на ділянці НГС в Ольвії (1999 р.) (112)
Лысенко С.Д., Гаскевич Д.Л. Памятники с керамикой малополовецкого типа бассейна р. Трубеж (113—115)
Лысенко С.Д., Лысенко С.С., Журавлев О.П. Исследования на могильнике Малополовецкое-3 в 1999 г. (116—121)
Майко В.В. Археологические исследования на плато Тепсень в юго-восточном Крыму в 1999 г. (121—123)
Михальчишин І.Р. Розвідки у Волочиському районі Хмельницької области (123—124)
Мовчан I.І, Боровський Я.С., Гончар В.М., Писаренко Ю.Г. Дослідження «міста Володимира» у Києві 1999 p. (124—125)
Мовчан I.I., Боровський Я.Є., Климовський С.І. Розкопки Старокиївської експедиції в 1999 р. (126)
Назаров В.В. Работы Березанской экспедиции (127—128)
Овчинников Э.В., Черновол Д.К. Охранные работы на трипольском поселении хутор Незаможник (128—131)
Овчинников Э.В. Разведки трипольских поселений на Черкасщине (132—136)
Оленковський М.П. Дослідження на Нижньому Дніпрі (136—137)
Онищук Я.І. Розвідки у верхів’ях р. Серет (137)
Петраускас О.В., Шишкін Р.Г. Розкопки могильника черняхівської культури біля с. Велика Бугаївка на Київщині у 1999 році (138)
Попандопуло З.Х. Охранные исследования грунтового могильника у с. Скельки (139)
Потєхіна І.Д., Козак О.Д. Краніологічні та палеопатологічні дослідження поховань Успенського собору Києво-Печерської Лаври (139—140)
Редина Е., Хохоровски Я., Носова Л., Папучи-Владыко Е. Исследование античного поселения и могильника у с. Кошары (140—141)
Роздобудько М.В. Нові знахідки матеріалів середньо дніпровської культури на Лівобережжі (141—143)
Романюк В.В. Розкопки курганів пеньківської культури на околиці м. Тараща (143—144)
Рудий В.А. Археологічні розвідки на Рівненщині (144—145)
Самойлова Т.Л., Кожокару В., Батизат Г.В., Богуславский Г.С., Смольянинова С.П. Исследования античной Тиры и средневекового Белгорода (145—146)
Секерская Н.М., Мильчарек М. Раскопки Никония в 1999 году (147)
Скирда В.В. Дослідження нового селища черняхівської культури поблизу м. Богодухова (148)
Соколова О.Ю. Работы Нимфейской экспедиции (1994—1999) (149—152)
Сухобоков О.В., Комар О.В., Бєлінська Л.І. Нові розкопки городища “Монастирище” у м. Ромни (152—153)
Товкайло М.,Тетеря Д. Нові дослідження давнього Переяслава (153—155)
Тощев Г.Н. Раскопки кургана эпохи бронзы у с. Заливное Запорожской обл. (155)
Чайка Р. Нові матеріали з літописного городища Щекотин (156)
Чайка P., Баран І. Розвідки в Жовківському районі на Львівщині (156—157)
Черновол Д.К., Овчинніков Е.В. Розвідки археологічних пам’яток на території заповідника «Батьківщина Тараса Шевченка» (157—160)
Чернігова Н.В. Дослідження Верхньосалтівського городища у 1999 р. (160—161)
Чурилова Л.Н. Раскопки поселения у с. Анновка Широковского р-на Днепропетровской обл. (161)
Шишкін Р.Г., Петраускас О.В. Черняхівський горизонт багатошарового поселення Малополовецьке-2 (161—163)
Шкоропад В. Селище ранньозалізного часу біля с. Хрінники, що на Рівненщині (163—164)

Розділ 3. Методика польових археологічних досліджень

Крижицький С.Д. Ольвия. Перспективы исследования, сохранения и музеефикации (165—174)
Назаров В.В., Назарова Т.А. Из опыта консервационно-реставрационных работ на Березани (174—177)
Смекалова Т.Н., Смекалов С.Л., Мыц В.Л., Колтухов С.Г. Метод магниторазведки курганов греко-варварской и скифской знати в Крыму (177—183)
Пустовалов С.Ж. Сложные и редкие методические случаи в раскопках курганов (183)
1. Общие вопросы (183—184)
2. Объекты в насыпи и под насыпью (185—195)
3. Исследование погребений (195—202)
Литература (202—204)
Корниец Н.Л., Сунцов В.Ю. Опыт усовершенствования методики раскопок хозяйственных ям на позднепалеолитической стоянке Межирич (205—209)
Додаток 1. Реєстр археологічних пам’яток національного значення, які досліджувались в Україні у 1998—1999 pp. (210—214)
Додаток 2. Реєстр нових археологічних пам'яток, відкритих в Україні у 1998—1999 pp. (215—222)
Додаток 3. Польові дослідження у столиці, 1998—1999 pp. (223—227)
Список скорочень (228)

Перейти до перегляду збірника «Археологічні відкриття в Україні, 1998—1999»

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

YouTube-канал "Світлотінь"
Проєкт, який популяризує історію України і світу та зосереджений здебільшого на XX столітті. На youtube-каналі проєкту Ви знайдете добірку відео про те, якою була Україна сто років тому. Досить часто розглядаються певні етнографічні цікавинки України. Також розглянуті важливі аспекти всесвітньої історії.

YouTube-канал "Твоя підпільна гуманітарка"
Цей проєкт не є власне історичним, а розглядає ширше коло гуманітарних питань. Та для тих, хто прагне вивчати історію в ширшому контексті, — неабияка знахідка, адже тут і про розвиток української мови, літератури, культури в найрізноманітніших проявах.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека ХрАМ, ЗапВУАК, НЗІІМК, АП УРСР, КСИАУ