Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологічні відкриття в Україні, 1997—1998, зміст

Козак Д.Н., Гаврилюк Н.О. Від редакції (3—4)

Розділ 1. Археологічні дослідження 1997 р.

Балакін С.А., Івакін Г.Ю., Сіткарьова О.В. Дослідження опалювальних каналів Успенського собору Києво-Печерської лаври у 1997 р. (5—6)
Бессонова С.С., Батиревич Є.Ю. Корчага кизил-кобинського типу з Мотронинського городища (6—7)
Бурдо Н.Б. Трипільська пам’ятка етапу ВІ біля с .Сокольці на Південному Бузі (8—10)
Виногродська Л.І. Охоронні роботи та розвідки у Трахтемирівському заповіднику і с. Германівка Київської області в 1996—97 pp. (10—11)
Гаскевич Д.Л. Віта-Поштова 2 — найсхідніше поселення з матеріалами дунайської неолітичної культури (11—13)
Гершкович Я.П., Рыжов С.М. Поселення ранньоскіфського часу Стуфчинці-9 на Поділлі (13—14)
Голубчик Л.М., Ромашко В.А., Шалобиров В.М. Дослідження скіфських курганів поблизу м. Марганець Дніпропетровської області (15)
Захар’єв В.А., Рідуш Б.Т. Археологічні та археоспелеологічні роботи у серединній течії р. Ушиці на Поділлі (16)
Івакін Г.Ю., Козубовсъкий Г.А., Козюба В.К., Поляков С.Є. Дослідження Михайлівського Золотоверхого собору в 1997 р. (17—18)
Кобалия Д.Р. Раскопки на территории военного лагеря 1735—1739 гг. на о. Хортица (18—19)
Ковальова І.Ф., Маріна З.П., Тесленко Д.Л. Дослідження кургану доби бронзи поблизу м.Марганця 19 Дніпропетровської області (19—20)
Козак Д.Н. Рятівні археологічні дослідження на багатошаровому поселенні біля 20 с. Хрінники на Рівненщині у 1997 р. (20—22)
Колода В.В. Исследования 1997 г. в Верхнем Салтове (22—23)
Колосов Ю.Г., Степанчук В.Н., Деплано С., Кихарчук Ю.В., Клен В.Ю. Исследования Крымской палеолитической экспедиции Института археологии НАН Украины в 1997 г. (23—25)
Куштан Д.П., Белих В.В., Кривенко М.П. Розкопки курганів біля смт. Драбів (25—26)
Левада М., Строкова Л. Находки южноскандинавского происхождения позднего римского времени в Северном Причерноморье (27—28)
Лысенко С.Д., Лысенко С.С. Исследования на могильнике Малополовецкое-3 в 1997 г. (28—31)
Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Гончар В.М., Сиром’ятников O.K. Дослідження по провулку Рильському, 4 в Києві у 1997 році (31—33)
Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Климовський С.Г., Архіпова Є.І. Дослідження "міста Ярослава" стародавнього Києва (33—34)
Мовчан І.І., Климовский С.Л. Відкриття гончарного комплекса XVII ст. на Аскольдовій могилі у Києві (34—35)
Моця О.П., Готун I.А., Коваленко В.П. Давньоруське поселення Автуничі (35—36)
Моця О.П., Готун I.А., Петраускас А.В., Осадчий Р.М., Філюк О.В. До вивчення старожитностей Софійської Борщаговки (36—37)
Назаров В.В., Отрешко В.М. Открытие теменоса Березанского поселения (37—38)
Оленковский M.П. Охоронні розвідки на Нижньому Дніпрі (38—40)
Пашкевич Г.О. Палеоботанічні дослідження Києва (40—41)
Піворович В.Б. Скарб борисфенів з Донцової балки (41—42)
Пустовалов С.Ж. Дослідження на о. Мала Хортиця (Байда) (42—44)
Титова О.M., Балакін С.А. Розкопки неолітичного поселення Діжова на Черкащині (44—45)
Томашевський А.П. Основні попередні підсумки археологічних досліджень Овруцької археологічної експедиції у 1996—1997 роках на території Овруцького району Житомирської області (45—48)

Розділ 2. Археологічні дослідження 1998 р.

Аксенов В.С. Исследования Верхне-Салтовского катакомбного могильника (49—50)
Андрух С.И., Тощев Г.Н. Исследования на Мамай-Горе в 1997—1998 гт. (50)
Антонов А.Л. Грунтовый могильник белозерской культуры Балка Пушина (51)
Бандуровський О.В., Буйнов Ю.В. Дослідження курганів давньоямної культури в басейні р. Мерчик Харківської області (51—52)
Баранов І.А., Майко В.В., Кузьминов О.В. Археологічні дослідження Сугдеї-Солдаї у 1998 р. (52—53)
Березанська С.С., Гершкович Я.П., Самолюк В.О. Розкопки курганів тшинецької культури на р. Горинь (53—54)
Берест Р. Розвідки 1998 р. в околицях літописного Звенигорода (55)
Біляєва С.О., Виногродська Л.І., Сухобоков О.В., Ерзой Б. Археологічні дослідження в Очакові (55—57)
Бобровська О.В. Візіготські чоловічі амулети (57)
Бобровський Т.А. Дослідження відділу «Київ-підземний» Музею історії міста Києва протягом 1997—1998 pp. (58)
Бузян Г.М., Якубенко О.О. Дослідження трипільського поселення Крутуха-Жолоб поблизу Переяслава- Хмельницького (59—60)
Бурдо Н.Б., Ковалюх М.М. Нові дані про абсолютне датування Трипілля А (60—61)
Былкова В.П. Исследование Белозерского поселения в 1998 г. (62)
Ванчугов В.П., Бруяко И.В., Сырбу В., Никулице И.Т. Исследования на левобережье Нижнего Дуная (62—63)
Винокур І.С., Якубовський В.І., Журко О.І., Мегей В.П. Дослідження Літописного Губина (63—65)
Відейко М.Ю., Ковалюх М.М. Ізотопне датування пам’яток буго-дністровської (БДК) культури (65—66)
Гаврилюк Н.О. Охоронні роботи на Кам’янському городищі (66—67)
Гаскевич Д.Л. Дослідження пам’яток кам’яної доби біля м. Бородянка (67—69)
Гаскевич Д.Л., Лисенко С.Д. Археологічні пам’ятки біля с. Кощіївка на Фастівщині (69—73)
Гейко А.В. Работа в басейні р. Ворскли (73—74)
Гуцал А.Ф., Гуцал В.А., Meгей В.П. Дослідження курганів скіфського часу у Середньому Подністров’ї (74—75)
Ельников М.В. Исследования могильника Мамай-Сурка в 1997—1998 гг. (76)
3віздецький Б.А., Моця О.П. Вивчення «української» частини середньовічного торгового шляху Київ—Регенсбург у 1998 р. (77)
Івакін Г.Ю., Балакін С.А. Археологічні дослідження Успенського собору у 1998 р. (78—79)
Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А., Козюба B.K., Поляков С.Є., Чміль Л.В. Дослідження Михайлівського Золотоверхого монастиря та прилеглих площ у 1998 р. (79—80)
Ковалюх И.М., Тибольцев О.В. Первые радиокарбонные даты сурской культуры (80—81)
Колода В.В. Дослідження 1998 р. у с. Верхній Салтів на Харківщині (81—82)
Корнієць Н.Л., Сунцов В.Ю. Дослідження Межиріча (82—84)
Кравчук Г.Д. Некоторые археологические находки из раскопок церкви Успения Богородицы Пирогощи (84—85)
Крапівіна В.В., Буйських А.В., Крутілов В.В. Археологічні дослідження 1998 р. в південній частині Ольвії (85—87)
Кротова О.О. Дослідження Амвросіївської пізньопалеолітичної стоянки (87—89)
Круц В.О., Колесніков О.Г., Чабанюк В.В., Шумова В.О. Розкопки в Тальянках (89—90)
Кулатова І.М., Гейко А.В., Золотницька Т.М., Мироненко К.М., Супруненко О.В. Дослідження Глинського археологічного комплексу (91—92)
Курбан О.В., Кучугура Л.І. Матеріали розвідок на р. Малий Кальчик (92—93)
Кухар-Онишко Н.А. Древнеегипетские памятники в собрании Николаевского краеведческого музея (93—94)
Кухарчук Ю.В. Дослідження палеолітичного місцезнаходження Муховець І (94—96)
Куштан Д.П. Нові знахідки металевих виробів доби бронзи у Черкаському Подніпров’ї (96—97)
Латуха Т.И. Охранные археологические работы в г. Белая Церковь и его окрестностях (98—99)
Лейпунська Н.О. Розкопки ділянки НГС в Ольвії (1997—1998) (100—101)
Лысенко С.Д., Лысенко С.С. Исследования на могильнике Малополовецкое-3 в 1998 г. (101—106)
Лысенко С.Д., Скиба А.В. Памятники с керамикой малополовецкого типа на Супое (106—109)
Любічев М.В. Дослідження черняхівських пам’яток на Мжі (109—110)
Майко В.В. Археологічні дослідження на плато Тепсень у 1998 р. (110—111)
Мацкевий Л.Г. Дослідження Львівської! обласної експедиції у 1998 р. (111—112)
Мироненко К.М. Розвідки в південній окрузі великого укріплення Більського городища та на Нижньому Пслі (113—114)
Назаров В.В. Раскопки на Березани в 1998 г. (114)
Назаров В.В., Мостовая С.И. Находки лапидарных надписей на правом береге Березанского лимана (114—115)
Нужный Д.Ю., Ступак Д.В., Шидловський П.С. Розкопки пізньопалеолітичного поселення Семенівка 3 у басейні Трубежу у 1997—1998 pp. (115—118)
Оленковський М.П. Дослідження пам’яток кам’яного віку в Нижньодніпровському та Присиваському регіонах (118—119)
Онищук Я.І. Дослідження на поселенні перших століть н. е. Попівці-lV у верхів’ях р. Ікви (119—121)
Онищук Я.І., Довгань П.М. Археологічні розкопки у верхів’ях р. Ікви (121—122)
Остапенко М.А. Дослідження експедиції «Хортиця» В 1998 р. (122—124)
Пелещишин М.А. Розкопки у Винниках біля Львова у 1997—98 pp. (124—125)
Петраускас О.В., Шишкін Р.Г. Розкопки могильника черняхівської культури біля с. Велика Бугаївка на Київщині у 1998 р. (125—127)
Петрашенко В.О. Дослідження канівської археологічної експедиції у 1998 р. (127)
Плешивенко А.Г. Курган Вознесенский в г. Запорожье (127—129)
Попандопуло З.Х. Исследования Запорожского областного краеведческого музея (129)
Приймак В.В. Дослідження Зеленогайського та Шпилівського археологічних комплексів (129—131)
Приходнюк О.М., Вакуленко Л.В. Дослідження Пастирського городища в ювілейному сезоні 1998 року (131—134)
Прищепа Б.А., Ткач В.В. Археологічне обстеження околиць Дубна (134—135)
Редина Е., Хохоровски Я., Носова Л., Папучи-Владыко Е., Бодзек Я. Раскопки античного поселения и могильника у с. Кошары Одесской области (136)
Рець С.К. Земляні укріплення доби енеоліту на береговому рубежі природної фортеці-схованки в Черкасах (136—138)
Роздобудько М.В. Дослідження узбережжя Канівського водосховища (138—140)
Роздобудько М.В., Костюк О.В. Дослідження городища доби раннього заліза на Лівобережжі середнього Подніпров’я (140—141)
Романюк В.В. Дослідження на півдні Київщини (141—142)
Русяєва А.С., Діатроптов П.Д., Хомчик М.А. Нові відкриття на західному теменосі Ольвії (142—143)
Секерская Н.М. Исследование Никония в 1998 году (144)
Скиба А.В. Слов’янське поселення в околиці Пастирського городища (145)
Стрихарь М.Н. Спелеоархеологические исследования Варяжских пещер Киево-Печерской Свято Успенской Лавры (145—146)
Супруненко О.Б., Килатова І.М., Левченко Д.І., Мироненко К.М., Приймак В.В. Розкопки в Полтаві (147—149)
Ткаченко В. Нові знахідки доби неоліту—енеоліту на Луганщині (149—150)
Товкачевський В.А., Якубенко О.О. Керамічний орнаментований диск доби бронзи з Бортничів на Київщині (150—151)
Циндровська О.Л. Колекція матеріалів раннього залізного віку з фондів Археологічного музею (152)
Чайка P.M. Розкопки літописного городища Щекотин (152—153)
Черненко Є.В., Бандуровський О.В. Люботинський курган (153—155)
Яковлева Л.А. Дослідження на пізньопалеолітичній стоянці Гінці (156)
Яневич О.О. Дослідження багатошарової стоянки Буран-Кая 3 в 1997 та 1998 pp. (157—158)

Розділ 3. Методика польових археологічних досліджень

Крапивина В.В. О методике полевых археологических исследований в Ольвии (159—163)
Крыжицкий С.Д. Архитектурно-археологические обмеры строительных остатков античных городов и поселений Северного Причерноморья (163—168)
Пустовалов С.Ж. Про удосконалення методики розкопок курганів доби бронзи (168—175)
Відейко М.Ю. Археологія старого світу в Інтернеті (175—180)
Тимченко М.П. Археологічна інформатика (180—182)
Відейко М.Ю., Петрашенко О.М. Проект «Скарби України» (183—184)
Пашкевич Г.О. Про відбір зразків для палеоботанічних досліджень (184—185)
Костюк Н.А. Методика реставрации керамики (на примере находок из Ольвии) (185—188)
Сегеда С.П. Методика збирання та транспортування кісткових решток людей під час археологічних розкопок (189—190)
Михальчишин І.Р. Методичні рекомендації по складанню паспортів на пам’ятки археології (190—192)
Гаврилюк Н.О. Про польовий сезон 1998 р. (192—193)

Додаток. Реєстр нових археолоічних пам’яток, відкритих в Україні у 1998 р. (194—196)

Зміст (197—200)

Перейти до перегляду збірника «Археологічні відкриття в Україні, 1997—1998»

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

YouTube-канал "Реальна історія"
Ведучий каналу Акім Галімов створює невеликі відео на важливі історичні теми, якими спекулює росія.

YouTube-канал "Світлотінь"
Проєкт, який популяризує історію України і світу та зосереджений здебільшого на XX столітті. На youtube-каналі проєкту Ви знайдете добірку відео про те, якою була Україна сто років тому. Досить часто розглядаються певні етнографічні цікавинки України. Також розглянуті важливі аспекти всесвітньої історії.

Legio Historica
Проєкт створений студентами та випускниками історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка як відповідь на міфи, фейки та фальсифікації від тих, хто "дізнався правду". Команда проєкту поєднує фаховість із крутими форматами, які дозволять вам дізнаватись про минуле із захопленням.

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

LIKБЕЗ. Історичний фронт
Метою проєкту є популяризація історії України у найрізноманітніших форматах, оскільки саме адекватне бачення минулого є підставою української ідентичності та запорукою єдності країни. Початковою мотивацією для створення проєкту стала інформаційна протидія російській пропаганді, в якій історична риторика займає дуже вагоме місце.

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека ХрАМ, ЗапВУАК, НЗІІМК, АП УРСР, КСИАУ