Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Дослідження археологічної спадщини Східної Волині (до 120-річчя з дня народження Ф. А. Козубовського), зміст / contents

Передмова (6) Prefase

Замість вступу (А. П. Томашевський) (7—10) Introduction (A. P. Tomashevsky)

120-річчя  з дня народження Ф. А. Козубовського / 120th Anniversary of the Birth of F. A. Kozubovskyi

Колеснікова, В. А., Павленко, С. В. «…Моїм особистим бажанням є — не поривати з науково-дослідною працею…»: нариси життя Ф. А. Козубовського (11—55) Kolesnikova, V. A., Pavlenko, S. V. «My personal desire is not to leave a scientific research work…»: life and creative path of Fedir Andriyovych Kozubovskyi

Товкайло, М. Т. Слідами Бозької археологічної експедиції 1930—1932 рр. (56—70) Tovkaylo, M. T. On tracks of Boz’koi archaeological expedition 1930—1932

Каряка, О. В. Вплив радянської ідеології на археологічні дослідження в Ольвійській експедиції в середині 30-х років XX ст. (71—77) Karyaka, O. V. The influence of Soviet ideology on the archaeological investigations in the Olbian expedition of mid 30th XX century

Козюба, В. К. Розвідка узбережжя Дніпра під керівництвом Ф. А. Козубовського в липні 1934 року (78—87) Kozyuba, V. K. Survey of F. A. Kozubovskyi on the Dnieper river bank in July 1934

Інституційні дослідження / Institutional Research

Тарабукін, О. О. Археологія в діяльності Товариства дослідників Волині: історія, персоналії, колекції (88—102) Tarabukin, А. А. Archaeology in the activity of the Society of Researchers of Volyn region: history, personalities, collections

Яненко, А. С. Історія археології Східної Волині 1920-х — першої половини 1930-х рр.: інституціональний вимір (103—116) Yanenko, A. S.  History of archaeology in Eastern Volyn during the 20s — early 30s XX century: institutional dimension

Тарабукін, О. О.  Археологічне зібрання Житомирського обласного краєзнавчого музею (попередній огляд історії комплектування, персоналії, колекції, облік та інвентаризація, вивчення, доля) (117—135) Tarabukin, А. А. Archaeological collection of the Zhytomyr Regional Museum of Local Lore (preliminary review of the history of manning, personalities, collections, accounting and inventory, study, fate)

Павленко, Л. В., Павленко, С. В. Бердичівський державний історико-культурний заповідник у другій половині 20-х — на початку 30-х рр. ХХ ст.: археологічний аспект діяльності (136—182) Pavlenko, L. V.,  Pavlenko, S. V.  National Berdychiv Historical and Cultural Reserve in the second half of the 20s — early 30s XX century: archaeological aspects

Павленко, С. В. Овруцький повітовий музей та науково-археологічна комісія (початок 20-х років ХХ ст.) (183—194) Pavlenko, S. V. Ovruch district museum and the scientific-archaeological commission (the beginning of 20s years of 20th century)

Експедиційні дослідження / Expedition Studies

Черновол, І. В. Наукові подорожі Ф. Вовка та Л. Чикаленка по Волині (195—200) Chernovol, I. V. Scientific travel of Fedir Vovk and Levkо Chykalenko in Volyn

Станиціна, Г. О., Виногродська, Л. І. Архівні документи про історію Поліської історико-технологічної експедиції 30-х років ХХ ст. (201—212) Stanytsina, H. O.,  Vynogrodska, L. I.  Archive documents on the history of Poliska’s historical and technological expedition in the 30s years XX century

Вітрик, І. С. З історії археологічного вивчення території Житомирщини в рамках підготовки «Зводу пам’яток історії та культури народів СРСР» 1985—1990 рр. (213—222) Vitryk, I. S. History of archaeological studies of Zhytomyr territory as a part of preparation of «The Code of historic and cultural memorials of the USSRs people» in 1985—1990s

Петраускас, А. В. Підсумки досліджень Житомирської археологічної експедиції (1988—2015 рр.) (223—229) Petrauskas, A. V. Short summary of research of the Zhytomyr archaeological expedition (1988—2015)

Тарабукін, О. О., Ігруніна, С. О. Обласна інспекція з охорони культурної спадщини в археологічному вивченні території Східної Волині — Житомирщини (2001—2009 рр.) (230—239) Tarabukin, A. A., Igrunina, S. A. Regional inspectorate for the protection of cultural heritage in the archaeological study of the territory of Zhytomyr region (2001—2009)

Ступінь археогічної дослідженості: методика і практика / Degree of Archaeological Research: Methodology and Practice

Томашевський, А. П. Історія та ступінь археологічної дослідженості Овруцької волості (240—285) Tomashevskyi, A. P. Annalistic Ovruch volost history and degree of archaeological study

Борисов, А. В. Історія та сучасний етап археологічного дослідження Богуславського Поросся та оцінка потенційної кількості пам’яток археології (286—295) Borysov, А. V. History and the modern stage of the archaeological study of Porossya Boguslav region and estimation of the quantity of archaeological potential

Методичні аспекти комплексних досліджень / Methodological Aspects of Complex Studies

Моця, О. П. Дослідження курганів древлянської землі у другій половині ХІХ ст. — на початку ХХ ст. (296—298) Motsya, O. P. Investigation of the burial mounds of the Derevlyan land in the second half ХІХ — early ХХ century

Хоптинець, М. О. Краєзнавчі археологічні дослідження в Лугинському районі Житомирської області. Археологічна карта села Липники (299—308) Khoptynets, M. O. Archaeological research in local history of Luhyny district Zhytomyr region. Village Lypnyky archaeological map

Готун, І. А. Старожитності Ходосівки та її околиць у працях археологів першої половини ХХ cт. (309—321) Hotun, I. A. Khodosivka and its environments antiquities in first half of XX century archaeologist works

Рудич, Т. О. Антропологічний склад населення Східної волині давньоруської доби (322—328) Rudych, T. O. Anthropological composition of the population in the Eastern Volyn in the times of Kyiv Rus

Несен, І. І. Комплексне етнографічне вивчення Північної Житомирщини: здобутки і перспективи (за матеріалами середини ХІХ — ХХ ст.) (329—335) Nesen, I. I. Comprehensive Ethnographic Study of the Northern Zhitomir Region: Achievements and Prospects (Based on Mid 19th — 20th Century Materials)

Дослідження окремих пам’яток / Study of Individual Archaeological Sites

Відейко, М. М. Історія досліджень поселення трипільської культури Городськ (Городське) (336—342) Videiko, M. M. The history of investigations of Trypillia Сulture site Gorodsk (Gorodske)

Відейко, М. Ю. Поселення пізнього етапу трипільської культури у Городську (343—351) Videiko, M. Yu. Trypillia Сulture late stage at site Gorodsk

Вітрик, І. С. Замчище біля села Лазарівка Брусилівського району на Житомирщині (352—355) Vitryk, I. S. The Ancient Castle Place near Lazarivka village, Brusilivsky region of Zhytomyr oblast

Наші автори (356—357) Our authors

Список скорочень (358—360) Abbreviations

Перейти до перегляду збірника / Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

YouTube-канал "Світлотінь"
Проєкт, який популяризує історію України і світу та зосереджений здебільшого на XX столітті. На youtube-каналі проєкту Ви знайдете добірку відео про те, якою була Україна сто років тому. Досить часто розглядаються певні етнографічні цікавинки України. Також розглянуті важливі аспекти всесвітньої історії.

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"