Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Колекції Наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття, зміст / contents

Статті / Articles
Кесвел Е., Арбайтер С., Овчинников Е., Понрой К., Чепмен Дж. Про що можуть розказати фрагменти трипільської кераміки / Caswell E., Arbeiter S., Ovchinnikov E., Ponroy C., Chapman J. The speaking fragments: what Trypillia sherds can tell (5—14)

Шелехань О.В. Поховання скіфських воїнів із сокирами з любимівського могильника (за матеріалами Каховської експедиції) / Shelekhan O.V. Burials of Scythian warriors with battle axes from Liubymivka burial ground (based on the materials of Kakhovka expedition) (15—28)

Буйских А.В. Ионийские килики из Борисфена / Buiskykh A.V. Ionian cups from Borysthenes (29—42)

Шевченко Т.М. Елліністичні глиняні півфігури з Ольвії / Shevchenko T.M. Hellenistic clay half-figures from Olbia (43—50)

Хамайко Н.В. Кам’яні гральні фігурки з Шестовицького городища / Khamaiko N.V. Stone gaming pieces from Shestovytsia hill-fort (51—57)

Публікації археологічних матеріалів / Publications of archaeological materials

Русяєва А.С. Фрагмент графіто з новими іменами в Ольвії / Rusiayeva A.S. Fragment of graffito with new names in Olbia (58—62)

Буйских А.В., Денисова А.А., Ивченко А.В. Золотые ювелирные изделия из Ольвии / Buiskykh A.V., Denysova A.O., Ivchenko A.V. Golden jewellery from Olbia (63—79)

Шейко І.М. Березанські колекції світильників з Наукових фондів ІА НАН України / Sheiko I.M. Berezan collections of lamps from Scientific funds of IA NASU (80—88)

Крутилов В.В., Буйских А.В. Находка ранней монеты Кизика в Ольвии / Krutilov V.V., Buiskykh A.V. Finding of early coin from Cyzikus in Olbia (89—91)

Анохин В.А., Сон Н.А. Золотые индикации монет из раскопок некрополя Херсонеса / Anokhin V.O., Son N.O. Golden ghost coins from the excavations at Chersonesan necropolis (92—95)

Сергєєва М.С. Давньоруська косторізна майстерня біля с. Деріївка / Sergeyeva M.S. Ancient Rus bone-carving workshop near Deriivka village (96—103)

Капустін К.М., Журухіна О.Ю. Скляні вироби Городська (за матеріалами досліджень 1940—1950-х рр.) / Kapustin K.M., Zhurukhina О.Yu. Glassware from Horodske (based on the excavations of 1940—1950) (104—109)

Мельник О.О. Натільні хрести з поховань Києва ХVІІ—ХVІІІ ст. / Melnyk O.O. Cross pendants from Kyiv graves of the 17th—18th centuries (110—120)

Блажевич Н.В. Нові надходження до Наукових фондів ІА НАН України (розділ слов’янської, давньоруської та середньовічної археології, 2004— 2015) / Blazhevych N.V. New arrivals in the Scientific funds of the IA NASU (the department of Slavonic, ancient Rus, and Mediaeval archaeology, 2004—2015) (121—136)

Археометричні дослідження / Archaeometric studies

Горбаненко С.А. Флотація й промивання як методи археологічних досліджень: реалії й перспективи / Gorbanenko S.A. Flotation and washing as archaeological research methods: realities and perspectives (137—144)

Борисюк-Дудкіна А.С, Шевченко Т.М. Реставрація та реконструкція протоми Афродіти з Ольвії / Borysiuk-Dudkina A.S., Shevchenko T.M. Restauration and reconstruction of protome of Athrodite from Olbia (145—149)

Рудич Т.О. Колекція антропологічних матеріалів з розкопок могильника давньоруської доби біля с. Лука / Rudych T.O. Collection of anthropological materials from the excavations at the ancient Rus burial ground near the village of Luka (150—161)

Наші автори / Our authors (162)

Список скорочень / List of abbreviations (163—164)

Перейти до перегляду збірника / Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

YouTube-канал "Реальна історія"
Ведучий каналу Акім Галімов створює невеликі відео на важливі історичні теми, якими спекулює росія.

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"