Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Археологія і давня історія України, 2022, 1 (42)

Наш ювілей | Our anniversaries

Скорий, С. А. Він вдало поєднує антикознавство зі скіфологією… (до 70-річчя Сергія Яковича Ольговського) (5—10) Skory, S. A. He Successfully Combines the Classic Studies with Scythian ones… (to the 70th Anniversary of Serhiy Yakovych Olhovsky)

Пустовалов, С. Ж. Мій друг Сергій Ольговський (11—18) Pustovalov, S. Zh. My Friend Serhiy Olhovsky

Статті | Articles

Бабенко, Л. І. Про техніку виготовлення псевдокручених джгутів пекторалі з Товстої Могили (19—32) Babenko, L. I. On the Manufacture Technique of Pseudo-Twisted Wisps of the Pectoral from the Tovsta Mohyla

Бургхардт, М. Соціальна стратифікація населення лівобережного лісостепу Подніпров’я класичного скіфського періоду (друга половина VI — IV/ III ст. до н. е.). Частина 2: інтерпретація (33—43) Burghardt, M. Social Stratification of Forest-Steppe Population of the Dnieper Left-Bank Area During the Classical Scythia (the 2nd Half of 6th — 4th/3rd Century BC). Part 2: Interpretation

Гречко, Д. С. Залюднення Дніпро-Донського Лісостепу у VI ст. до н. е.: демографічний вибух чи нова міграція? (44—57) Grechko, D. S. Settling of the Forest-Steppe of Dnieper Left Bank Area in the 6th Century BC: the Population Explosion or new Migration?

Махортих, C. В. «Кіммеро-скіфські» старожитності з Центральної Анатолії (58—74) Маkhortykh, S. V. «Cimmero-Scythian» Antiquities from Central Anatolia

Полідович, Ю. Б. Троянський кінь грецьких майстрів (75—92) Polidovych, Yu. B. Trojan Horse of the Greek Goldsmiths

Фрунт, О. С. Згасаюча традиція: про одну групу навершь ранньоскіфського часу (93—104) Frunt, O. S. A Fading Tradition: on one Group of the Pole-Tops of Scythian Age

Чопек, С., Трибала-Завісляк, К., Токарчик, Т. Городище у Хотинці в дотеперішніх дослідженнях (105—114) Czopek, S., Trybała-Zawiślak, K., Tokarczyk, T. The Fortified Settlement in Chotyniec by Past Studies

Публікація археологічних матеріалів | Publication of archaeological materials

Ляшко, Ю. Ю. Антична монета з поселення Тарасова Гора біля с. Жаботин (115—119) Lyashko, Yu. Yu. Ancient Coin from Settlement of Tarasova Hora near Zhabotin

Бейсенов, А. З. Поселення Абилай — пам’ятка раннього залізного віку у Центральному Казахстані (120—130) Beisenov A. Z. Abylai Settlement — Site of the Early Iron Age in Central Kazakhstan

Новітні дослідження | Recent research

Корж, А. А. Нові дослідження захисних споруд Басівського городища (131—140) Korzh, A. A. New Research of the Fortification of Basivka Hill-Fort

Онищук, Я. І. Дослідження могильника римського часу Карів І у Західному Побужжі в 2019—2020 роках (141—154) Onyshchuk, Ya. I. Excavation of the Burial Ground Kariv I of Roman Age in the Western Bug Basin in 2019—2020

Археологія і природничі науки | Archaeology and natural sciences

Каравайко, Д. В. Попередні дані про ливарницьку справу мешканців городища Ширяєве (155—162) Karavaiko, D. V. Preliminary Information about the Foundry of the Residents of Shyriaeve Hillfort

Дискусії | Discussions

Хазанов, А. М. Великий Шовковий шлях, якого не було (163—192) Khazanov, A. M. The Great Silk Road which did not Exist

Мінаєва, Н. І. Вплив природних чинників на виникнення великих скіфських городищ та розвиток торговельних шляхів (193—202) Minaeva, N. I. The Influence of Natural Factors on the Emergence of Large Scythian Fortified Settlements and the Development of Trade Routes

Задніков, С. А., Шрамко, І. Б. До питання про архітектуру захисних споруд Східного укріплення Більського городища (203—233) Zadnikov, S. A., Shramko, I. B. The Issue of Fortification Architecture of the Western Earthwork of Bilsk Hillfort

Силенок, К. П. До питання нормативно-правового регулювання судово-експертного дослідження рухомих археологічних предметів (артефактів) (234—240) Silenok, K. P. On the Issue of Normative Legal Regulation of the Forensic Expert Investigation of Movable Archaeological Objects (Artefacts)

Історія науки | History of science

Ржевуська, С. С. Підгірцівська група пам’яток Середнього Подніпров’я: стан та перспективи дослідження (241—255) Rzhewuska, S. S. Pidhirtsi Group of Sites: Current State and Prospects of the Future Researches

Могилов, О. Д. До історії вивчення скіфських пам’яток Надпоріжжя (безкурганний могильник біля Третього кар’єру Дніпробуду) (256—263) Mogylov, O. D. On the History of the Study of Scythian Sites at Dnieper Rapids Area (the Burial Ground near the 3rd Quarry of Dniprobud)

Перейти до перегляду випуску | Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

National Archaeological Record of Romania (RAN)
Великий архів румунської археологічної та історичної літератури.

Археологія Дубенщини
Сайт присвячений археології та історії м. Дубна і Дубенського району Рівненської області, а також близьких територій (Віталій Ткач).

YouTube-канал "Твоя підпільна гуманітарка"
Цей проєкт не є власне історичним, а розглядає ширше коло гуманітарних питань. Та для тих, хто прагне вивчати історію в ширшому контексті, — неабияка знахідка, адже тут і про розвиток української мови, літератури, культури в найрізноманітніших проявах.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).

"Библиотека истории"
Велика кількість історичної літератури.

WAS: Популярна історія
Цей ресурс створений для розвінчання міфів, що світом править містика, щось надприродне та паранормальне. Автори доводять, що історію роблять люди, котрі не завжди чинять правильно та логічно, а ми через віки намагаємося їх зрозуміти. Канал «WAS: Популярна історія» розповідає про маловідомі історії, яскравих персонажів, важливі події.

Книги за Македония
Література з історії та етнографії Болгарії й Македонії.

Сайт "Историческая библиотека"
Великий обсяг літератури з археології в html-форматі.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"