Cпілка археологів України

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Матеріали та дослідження Археологічного музею IА НАН України, зміст / contents

Передмова / Introduction (3)

Статті / Articles

Кулаковська, Л. В., Усик, В. І. Технологія та сировина шару V стоянки Королево / Kulakovska, L. V., Usik, V. I. Core Reduction Technology at Korolevo, Level V (Ukraine) (4—19)

Вотякова, О. Л. Типологічна специфіка та аналіз вторинної обробки знарядь шару ІІ стоянки Королево / Votiakova, O. L. The Analysis of Secondary Treatment and Typological Specifics of the Tools from Archaeological Horizon II of the Site of Korolevo (20—37)

Демиденко, Ю. Э., Шкрдла, П., Риос-Гараизар, Ж. Эпи-ориньяк с сагайдакско-мураловскими микролитами на юге Восточной Европы и его европейские перспективы / Demidenko, Yu. E., Škrdla, P., Rios-Garaizar, J. Epi-Aurignacian with Sagaidak-Muralovka-Type Microliths in the South of Eastern Europe and its European Perspectives (38—52)

Кононенко, О. М. Технологія розколювання кременю верхньопалеолітичної стоянки Радомишль І / Kononenko, O. M. The Flint Knapping Technology of the Upper Paleolithic Site Radomyshl’ I (53—77)

Корохина, А. В. Технология производства древней керамики в археологии Восточной Европы: к современному состоянию проблемы / Korokhina, A. V. Technology of Ancient Ceramics Manufacturing in Eastern European Archaeology: the Current State of Problem (78—84)

Публікація археологічних матеріалів / Publications of archaeological materials

Гаскевич, Д. Л. Глинське І — неолітична пам’ятка на Південному Бузі (за матеріалами досліджень 1955 та 1957 рр.) / Gaskevych, D. L. Hlynske I Neolithic Site on the Southern Buh River (the Materials from the Investigations of 1955 and 1957) (85—110)

Буйських, А. В. Хіоський чорнофігурний канфар з Борисфена / Bujskikh, A. V. Chian Black Figure Kantharos from Borysthenes (111—115)

Шейко, І. М. Глиняні вироби у формі людської стопи в сандалії з Ольвії / Sheiko, I. M. Terracotta Vessels in the form of a Human Feet in Sandals from Olbia (116—120)

Сергєєва, М. С. Вироби з кістки та рогу з городища Іван-Гора (за колекціями Археологічного музею Інституту археології НАН України і Ржищівського археолого-краєзнавчого музею) / Sergeyeva, M. S. Products from Bone and Antler from the Ivan-Gora Hillfort (after Collections of the Archaeological Museum of Institute of Archaeology NAS of Ukraine and Rzhyshchiv Archaeological and Local History Museum) (121—132)

Івакін, Г. Ю., Івакін, В. Г., Бібіков, Д. В., Баранов, В. І., Зоценко, І. В., Чміль, Л. В., Оленич, А. М. Матеріали науково-рятівних досліджень Архітектурно-археологічної експедиції 2016 р. в експозиції Археологічного музею ІА НАНУ / Ivakin, G. Yu., Ivakin, V. G., Bibikov, D. V., Baranov, V. I., Zotsenko, I. V., Chmil, L. V., Olenych, A. N. Materials of Rescue Research of the Architecture-Archaeological Expedition in 2016 in the Exposition of the Archaeological Museum of IA NASU (133—146)

Археологія і природничі науки / Archaeology and natural sciences

Івакін, Г. Ю., Горбаненко, С. А., Баранов, В. І., Бібіков, Д. В., Зоценко, І. В., Івакін, В. Г. Землеробство мешканців давньоруського поселення у Феофанії (м. Київ): попереднє повідомлення / Ivakin, G. Yu., Gorbanenko, S. A., Baranov, V. I., Bibikov, D. V., Zotsenko, I. V., Ivakin, V. G. Farming of inhabitants of Ancient Rus settlement in Feofania (Kyiv): Preliminary report (147—155)

Біляєва, С. О., Гаврись, Г. Г., Фіалко, О. Є. Птахи у витворах середньовічного мистецтва Північного Причорномор’я / Biliaieva, S. O, Gavris, G. G., Fialko, O. Ye. Bird in the Works of the Medieval Art of the Northern Black Sea Area (156—161)

Історія науки / History of sciense

Демиденко, Ю. Э. Владислав Николаевич Гладилин — неформальный лидер исследований палеолита в Украине в 1970—1980-х гг. Памяти учителя и ученого / Demidenko, Yu. E. Vladislav Nikolaevich Gladilin as an Informal Leader of Paleolithic Research in Ukraine in the 1970s—1980s. To a Good Memory of the Professor and Scientist (162—171)

Лист В. Ч. Хвойки до Ф. К. Вовка (упорядн. Л. В. Кулаковська) / Letter of Vikentij Khvoiko to Fedir Vovk (compiler L. V. Kulakovska) (172—176)

Листи Л. М. Славіна до М. Я. Рудинського (упорядн. Л. В. Кулаковська) / Letters of Lazar Slavin to Myshailo Rudinsky (compiler L. V. Kulakovska) (177—182)

Листи П. П. Єфименка до І. Г. Шовкопляса (упорядн. Л. В. Кулаковська) / Letters of Petro Efimenko to Ivan Shovkoplyas (compiler L. V. Kulakovska) (183—197)

Наші автори / Our authors (198—199)

Список скорочень / List of abbreviations (200)

Перейти до перегляду збірника / Go to collection of articles

Пошук

Контакти

spilka.arch.ukraine@gmail.com
Ми в соцмережах

Поточний проєкт Спілки

Сплата членських внесків

Корпоративна карта Приватбанку для сплати внесків 4246 0010 6613 5355
Детальніше

Інтернет-ресурси

YouTube-канал "Світлотінь"
Проєкт, який популяризує історію України і світу та зосереджений здебільшого на XX столітті. На youtube-каналі проєкту Ви знайдете добірку відео про те, якою була Україна сто років тому. Досить часто розглядаються певні етнографічні цікавинки України. Також розглянуті важливі аспекти всесвітньої історії.

Stratum plus
Архів журналу "Stratum plus".

Відлуння віків
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Історичний вебінар \ Historical Webinar
Канал презентує тематичні доповіді фахових істориків, конференції, огляд книжок та історичних фільмів, що висвітлюють, насамперед, різні періоди історії України, Польщі, РФ, інших держав Центральної та Східної Європи, питання українсько-польських, українсько-білоруських та українсько-російських взаємин.

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Ви знаходитесь тут: Бібліотека Журнал "Археологія і давня історія України"