Антракологія

Антракологія — науковий напрям, який займається вивченням викопного вугілля. В археології термін застосовується зазвичай у вузькому значенні: дослідження деревного вугілля для визначення деревних порід. До останнього часу термін антракологія був поширений переважно в західноєвропейській археології.

Спосіб забору матеріалу: флотація, просіювання, ручний забір зразків з ґрунту.

Отримуваний матеріал: рештки горілого дерева (деревне вугілля), які є залишками конструкцій, виробів, палива та інших залишків діяльності людини.

Методи визначення: вивчення мікроструктури деревини по трьох розрізах з подальшим порівнянням з даними існуючих визначників деревини.

Інструмент для визначення: мікроскоп.

Результати: при  задовільній збереженості структури деревини, породу дерева можна визначити до роду або й виду.

Методи інтерпретації: порівняльний аналіз, статистичні методи, картографування (останнє — при порівнянні матеріалів з різних пам’яток на великій території).

Інтерпретації: реконструкція рослинності і палеоландшафтів конкретних мікрорегіонів (матеріали з археологічних комплексів і культурного шару), виявлення локальних відмінностей сировинної бази деревообробки і визначення основних видів ділової деревини (матеріали з археологічних об’єктів, горілі залишки конструкцій), видів палива для опалення житла і виробничих процесів (матеріали з опалювальних пристроїв).

Дослідники в Україні: Марина Сергєєва.

Приклади праць:
Болтрик Ю.В., Горбаненко С.А., Кублій М.В., Сергеєва М.С., Яніш Є.Ю. Северинівське городище скіфського часу: екогосподарський аспект досліджень // Археологія і простір. — К., 2015. — С. 155—192 (АДІУ. — Вип. 4 (17))
Пуголовок Ю.О., Володарець-Урбанович Я.В., Горбаненко С.А., Сергєєва М.С., Яніш Є.Ю. Міждисциплінарні дослідження Глинського археологічного комплексу в 2014 році // Археологічні дослідження Більського городища — 2014. — Київ; Котельва, 2015. — С. 107—128.
Пуголовок Ю.О., Горбаненко С.А., Сергєєва М.С., Яніш Є.Ю. Палеоекологія околицьГлинського археологічного комплексу ХІІІ—XIV ст. // Археологія. — 2015. — № 4 — С. 109—128.
Сергеева М.С. Результаты определения пород древесины, происходящей с поселения Уч-Баш / Кравченко Э.А., Горбаненко С.А., Горобец Л.В., Кройтор Р.В., Разумов С.Н., Сергеева М.С., Яниш Е.Ю. От бронзы к железу: хозяйство жителей Инкерманской долины / Э.А. Кравченко (ред.). — К.: ІА НАНУ, 2015 — С. 295—296.

Марина СЕРГЄЄВА

Пошук

Контакти

Матеріали на сайт надсилайте на адресу: support@vgosau.kiev.ua
Ми в соцмережах

Інтернет-ресурси

Германо-слов'янська археологічна експедиція ХНУ ім В.Н. Каразіна
Український пам’яткоохоронний інтернет-ресурс.

Волинські старожитності
Сайт дочірнього підприємства «Охоронної археологічної служби України» ІА НАН України.

Blue Shield
Робота для охорони культурної спадщини у світі з координації підготовки і реагування на надзвичайні ситуації (сайт англійською мовою).